Co nowego w DBC? Przykłady starych druków ze zbiorów Ossolineum

W ostatnim czasie w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej udostępniane są regularnie druki źródłowe, wypowiedzi publicystyczne i poezje związane z Sejmem Wielkim (1788-1792), Konstytucją 3 Maja (1791), konfederacją targowicką (1792-1793), wojną polsko-rosyjską (1792) oraz Powstaniem Kościuszkowskim (1794).

ustawa_rzadowa

Konstytucja 3 Maja 1791

Polecamy szczególnie jedno z pierwszych wydań nowej konstytucji czyli Ustawę rządową, prawo uchwalone dnia 3 maja roku 1791 opublikowane przez warszawskiego drukarza Piotra Dufoura w 1791 r.
[sygn.XVIII-7122]
Obejrzyj całość w DBC


prawo_polityczne2

Prawa polityczne, 1792

Na uwagę zasługuje dwutomowe dzieło Hugona Kołłątaja Prawo polityczne narodu polskiego czyli Układ rządu Rzeczypospolitej wydane w Lublinie  przez trynitarzy w 1792 r. W rozprawie tej, oprócz tekstu konstytucji, zebrane zostały propozycje dotyczące organizacji kraju reprezentowane przez obóz patriotyczny działający na Sejmie Czteroletnim.
[sygn. XVIII-7197]
Obejrzyj całość w DBC


uwagi2

Uwagi zakordowanego obywatela pruskiego, 1793

Problematykę konfederacji targowickiej i drugiego rozbioru polski (1793) porusza przypisywana Stanisławowi Staszicowi praca publicystyczna Uwagi zakordonowanego obywatela pruskiego nad protestacją konfederacji targowickiej przeciwko wkroczeniu wojsk pruskich do Polski wydana w Toruniu w 1793 r.
[sygn.XVIII-7211]
Obejrzyj całość w DBC


trembecki_list

List do posłów powracających z Grodna, 1793

Stanisław Trembecki na wiadomość o wybuchu wojny polsko-rosyjskiej napisał okolicznościowy wiersz zatytułowany List do posłów powracających z Grodna.
[sygn. XVIII-7141]
Obejrzyj całość w DBC

Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwum Aktualności, Zbiory. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.