Columbus Day – rocznica odkrycia Ameryki

Dzień 12 października – rocznica lądowania pierwszej wyprawy Krzysztofa Kolumba w Nowym Świecie – obchodzony jest w wielu krajach jako święto narodowe. W USA nazywane jest Columbus Day (Dzień Kolumba), w krajach latynoamerykańskich Dia de la Raza (Dzień Rasy, w znaczeniu kulturowej wspólnoty latynoamerykańskiej) lub Día de las Américas (Dzień Ameryk), w Hiszpanii Dia de la Hispanidad (Dzień Hiszpańskości), a we Włoszech, ojczyźnie podróżnika – Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo (Narodowa Rocznica Krzysztofa Kolumba). Początek tych obchodów sięga 300. rocznicy umownego odkrycia Ameryki: w roku 1792 uroczyście uczczono ją w Nowym Jorku. Podłożem tego wydarzenia były względy polityczne – zamiar podkreślenia odrębności USA od Europy, a zwłaszcza znienawidzonej monarchii brytyjskiej…

Polityka wpływa na rocznicę odkrycia Ameryki także współcześnie. W szeregu krajów tradycja europejskiej konkwisty, bezpośredniego skutku wypraw Kolumba, jest coraz częściej potępiana i odrzucana, a dzień przybycia żeglarzy ze Starego Świata nazywany bywa Día de los pueblos originarios y el diálogo intercultural (Dzień Ludów Tubylczych i Dialogu Międzykulturowego), Día del Encuentro de las Culturas (Dzień Spotkania Kultur), a nawet Día de la Resistencia Indígena (Dzień Oporu Tubylczego). Amerykańskie pomniki Kolumba w ostatnich latach bywały obalane, przestawiane w mniej eksponowane miejsca lub oszpecane wulgarnymi graffiti.           Jak to napisał Cyprian Kamil Norwid:

Coś ty, Kolumbie, zrobił Europie, że ci trzy groby we trzech miejscach kopie, okuwszy pierwéj

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.