Czasopisma ZHP na Środkowym Wschodzie 1940-1948

Pierwsze struktury harcerskie na Środkowym Wschodzie powstały już w maju 1940 r. Do tworzącej się wówczas Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich przybywali oficerowie i żołnierze z Rumunii, z Węgier, z terenów okupowanej Polski. Wśród nich byli instruktorzy harcerscy oraz harcerze, którzy chcieli kontynuować działalność na Wschodzie.

W maju 1940 r. w Homs w Syrii powstał krąg starszoharcerski. W lipcu 1940 r. zorganizował się w Latrum (Palestyna) liczny krąg łączący grupę harcerską przybyłą z Rumunii i Węgier, po nim powstawały kolejne wojskowe kręgi starszoharcerskie. Ewakuacja dzieci polskich z Rosji Sowieckiej spowodowała, że szeregi ZHP na Wschodzie znacznie się rozrosły.

Związek Harcerstwa Polskiego na Środkowym Wschodzie wydawał pisma, z których wiele tytułów znajduje się w Ossolineum. Już w latach 1941–1942 w Tel-Avivie ukazywały się: „Wiadomości” oraz w Jerozolimie „Harcerz” (sygn. 989.496). Od marca 1941 ukazywał się w Palestynie i Tel-Avivie  „Na Warcie” – dwutygodniowy dodatek harcerski do „Gazetki Obozowej” (sygn. 293.920).

Pierwsze czasopismo o charakterze centralnym, którego wydawcą w imieniu Związku był hm. Ignacy Płonka, nosiło tytuł „Wytrwamy” (sygn. 988.162).  Numer 1/2 ukazał się w Jerozolimie w październiku 1942 r.

 W listopadzie tego roku tytuł pisma został zmieniony na „Skaut”. Czasopismo ukazywało się do grudnia 1946 (sygn.291.609). Zasięg oddziaływania pisma uwidaczniano w podtytule stopniowo, dodając kolejne obszary geograficzne: Afryka-Indie-Nowa Zelandia-Egipt-Palestyna-Liban-Italia. Warte odnotowania jest to, że poszczególne numery składali składacze arabscy nie znający języka polskiego.

Tytułami o profilu instruktorskim w latach 1945-1947 były wydawane w Jerozolimie: „Harcerstwo na Wschodzie” (wydano kilka numerów w 1945 r. ,sygn. 297.581 ) ­ oraz  jego kontynuacja „Harcerska Kuźnica (wychodziła od marca1946 do lipca 1947 r.,  sygn. 297.581).

W Nazareth w latach 1944-1946 ukazywało się pismo „Na Tropie” wydawane przez Junacką Chorągiew Harcerską w Jerozolimie (sygn. 989.681), natomiast w Jerozolimie w latach 1946-1947 wydawano „Biuletyn Informacyjny Komendy ZHP na Wschodzie” (sygn. 296.554).

Linki do czasopism dostępnych w bibliotekach cyfrowych:

Na Warcie
Wytrwamy
Skaut 
Harcerstwo na Wschodzie

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.