Czasopismo ZNiO

Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, będące kontynuacją poprzednich periodyków ossolińskich, ukazuje się pod tym tytułem od roku 1992.

Jest to czasopismo naukowe o szerokim profilu historycznym z akcentem postawionym na zagadnienia biblioteczno-muzealne.

Tematyka tekstów publikowanych w „Czasopiśmie ZNiO” dotyczy przede wszystkim historii, bibliologii (w tym historii książki i bibliotek, prasoznawstwa), muzealnictwa, głównie w ujęciu historycznym, literatury. Duża część materiałów to opracowania źródłowe, przygotowane w oparciu o zbiory ZNiO.

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja drukowana  (ISSN 1230-221X)

Artykuły udostępniane są dla celów edukacyjnych w wersji elektronicznej na stronie WWW czasopisma na licencji CC BY-NC-ND 3.0

 

Kontakt z Redakcją:

Tel. (71) 335-64-88
e-mail: czasopismoznio@ossolineum.pl, marta.pekalska@ossolineum.pl

Zakład  Narodowy im. Ossolińskich
Ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław
Z dopiskiem „Redakcja Czasopisma ZNiO”

Wydawcą „Czasopisma ZNiO” jest Wydawnictwo Ossolineum

Poprzednie (24/25, 26/27, 28, 29, 30) i aktualny, 31 tom „Czasopisma ZNiO” można nabyć w księgarni Wydawnictwa:

https://wydawnictwo.ossolineum.pl/products/

 

„Czasopismo ZNiO” indeksowane jest w międzynarodowej bazie ERIH PLUS, bazie Index Copernicus (ICV 2019 = 52.22)  Jest także rejestrowane w bazie  Arianta, Polskiej Bibliografii Naukowej, Polskiej Bibliografii Literackiej oraz Polskiej Bibliografii Bibliologicznej.

Za zamieszczone w „Czasopiśmie ZNiO” teksty naukowe przysługuje 40 punktów – zob.  załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 18 grudnia 2019, poz. 30062

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji