Czasopismo ZNiO

Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, będące kontynuacją poprzednich periodyków ossolińskich , ukazuje się pod tym tytułem od roku 1992.

Jest to czasopismo naukowe o szerokim profilu historycznym z akcentem postawionym na zagadnienia biblioteczno-muzealne.

Tematyka tekstów publikowanych w „Czasopiśmie ZNiO” dotyczy przede wszystkim historii, bibliologii (w tym historii książki i bibliotek, prasoznawstwa), muzealnictwa, głównie w ujęciu historycznym, literatury. Duża część materiałów to opracowania źródłowe, przygotowane w oparciu o zbiory ZNiO.

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja drukowana  (ISSN 1230-221X)

Artykuły udostępniane są dla celów edukacyjnych w wersji elektronicznej na stronie WWW czasopisma na licencji CC BY-NC-ND 3.0.

 

Kontakt z Redakcją:

Tel. (71) 335-64-88
e-mail: czasopismoznio@ossolineum.pl, marta.pekalska@ossolineum.pl

Zakład  Narodowy im. Ossolińskich
Ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław
Z dopiskiem „Czasopismo ZNiO”

Wydawcą „Czasopisma ZNiO” jest Wydawnictwo Ossolineum

Poprzednie (24/25, 26/27, 28) i aktualne numery „Czasopisma ZNiO” można nabyć w księgarni Wydawnictwa:

https://wydawnictwo.ossolineum.pl/products/

 

„Czasopismo ZNiO” indeksowane jest w „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej” i „BazHum”. Jest także zarejestrowane w bazach „Index Copernicus”, „Arianta” i Polskiej Bibliografii Naukowej.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji