Dla autorów

Informacje dla Autorów

 1. „Czasopismo ZNiO” przyjmuje jedynie oryginalne, niepublikowane prace badawcze, materiały źródłowe, recenzje i sprawozdania
 2. teksty przyjmowane są do końca lutego każdego roku
 3. redakcja nie płaci honorariów autorskich
 4. redakcja „Czasopisma ZNiO” i Wydawnictwo Ossolineum nie pobierają żadnych opłat za publikację i redakcję tekstów.
 5. materiały przeznaczone do druku nie powinny przekraczać, wraz z streszczeniem, bibliografią, ilustracjami i tabelami jednego arkusza wydawniczego – 40 tys. znaków (22 stron standardowego maszynopisu)
 6. teksty powinny być zaopatrzone w streszczenia (do 550 znaków), słowa kluczowe i bibliografię załącznikową
 7. materiały do „Czasopisma” należy przysyłać na adres redakcji: czasopismoznio@ossolineum.pl w formacie:
  tekst: .doc, .docx, .rtf
  ilustracje: .jpg, .tiff – rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi. Podpisy pod ilustracje proszę umieścić na oddzielnej stronie
 8. szczegółowe zasady przygotowania tekstów przesyłanych do „Czasopisma ZNiO” zob. Zasady edytowania tekstów
 9. autorzy proszeni są o podanie pełnego imienia i nazwiska, informacji o afiliacji (uczelnia, instytut), adresu email i nr telefonu oraz numeru ORCID
 10. w przypadku tekstów napisanych przez wielu autorów, należy dołączyć informację o wszystkich współautorach, podając ich afiliacje oraz wkład (w procentach ) poszczególnych osób w powstanie artykułu
 11. redakcja zastrzega, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej (ghostwriting oraz guest authorship) będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, wydawnictw naukowych itp.), a także dokumentowane
 12. jeżeli omawiane w tekście badania były finansowane przez instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia itp., należy podać taką informację
 13. po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu tekstu przez Komitet Redakcyjny, Autorzy proszeni są o przesłanie na adres redakcji, w ciągu 14 dni, dwóch egzemplarzy wypełnionej i podpisanej „Umowy licencyjnej” . W przypadku prac współautorskich, umowę wypełnia i podpisuje każdy autor.
 14. wszystkie teksty przeznaczone do działów „Rozprawy i materiały” i „Zbiory” są recenzowane przez specjalistów. Zob. Zasady recenzowania
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji