Dla autorów

Informacje dla Autorów

 1. „Czasopismo ZNiO” przyjmuje jedynie oryginalne, niepublikowane prace badawcze, materiały źródłowe, recenzje i sprawozdania
 2. teksty przyjmowane są do końca lutego każdego roku
 3. redakcja nie płaci honorariów autorskich
 4. materiały przeznaczone do druku nie powinny przekraczać, wraz z streszczeniem, bibliografią, ilustracjami i tabelami jednego arkusza wydawniczego – 40 tys. znaków (22 stron standardowego maszynopisu)
 5. teksty powinny być zaopatrzone w streszczenia (do 550 znaków), słowa kluczowe i bibliografię załącznikową
 6. materiały do „Czasopisma” należy przysyłać na adres redakcji: czasopismoznio@ossolineum.pl w formacie .doc, .docx, .rtf [tekst] oraz .jpg, .tiff – rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi [ilustracje]. Podpisy pod ilustracje proszę umieścić na oddzielnej stronie
 7. szczegółowe zasady przygotowania tekstów przesyłanych do „Czasopisma ZNiO” zob. Zasady edytowania tekstów
 8. autorzy proszeni są o podanie pełnego imienia i nazwiska, informacji o afiliacji (uczelnia, instytut), adresu i nr telefonu oraz numeru ORCID
 9. w przypadku tekstów napisanych przez wielu autorów, należy dołączyć informację o wszystkich współautorach, podając ich afiliacje oraz wkład (w procentach ) poszczególnych osób w powstanie artykułu
 10. redakcja zastrzega, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej (ghostwriting oraz guest authorship) będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, wydawnictw naukowych itp.), a także dokumentowane
 11. jeżeli omawiane w tekście badania były finansowane przez instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia itp., należy podać taką informację
 12. po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu tekstu przez Komitet Redakcyjny, Autorzy proszeni są o przesłanie na adres redakcji, w ciągu 14 dni, dwóch egzemplarzy wypełnionej i podpisanej „Umowy licencyjnej” . W przypadku prac współautorskich, umowę wypełnia i podpisuje każdy autor.
 13. wszystkie teksty przeznaczone do działów „Rozprawy i materiały”, „Zbiory”, „Dary” są recenzowane przez specjalistów. Zob. Zasady recenzowania
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji