Historia czasopisma

Czasopisma wydawane przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich

W ciągu ponad dwustu lat, jakie upłynęły od powołania do życia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, zgodnie z życzeniem fundatora starano się wydawać czasopismo, o charakterze naukowym, przybliżające czytelnikom „wiadomości o dziełach uczonych”, znajdujących się w zbiorach Zakładu.

1. Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich
Kwartalnik
Lwów 1828-1830 [R.1-3]
Redaktorzy:
R. 1-2 Franciszek Siarczyński (dyrektor Zakładu)
R. 3 Konstanty Słotwiński (dyrektor Zakładu)
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

1a. Czasopismo Naukowe: od Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich wydawane
Kwartalnik
Lwów 1831-1834 (1841) [R.4-7]
W 1834 r. ukazał się jedynie zeszyt 1. Wydrukowano jeszcze częściowo zeszyty 2 i 3. Brakujące strony oraz zeszyt 4 wydrukowano w 1841 roku. Na zeszytach 2 i 3 pozostawiono rok wydania 1834, zeszyt 4 datowano: 1841
Redaktorzy:
R. 4-7 z.1 Konstanty Słotwiński (dyrektor Zakładu)
R. 7 z. 2-4 Adam Kłodziński (dyrektor Zakładu)
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

2. Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich. Pismo poświęcone dziejom, bibliografii, rozprawom i wiadomościom naukowym
Kwartalnik
Lwów 1842-1844, 1847-1848
Redaktorzy:
1842-1848, z. 3 Adam Kłodziński (dyrektor Zakładu)
1848, z. 4 Adam Kłodziński (dyrektor Zakładu) i Wincenty Pol
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

3. Biblioteka Ossolińskich. Pismo historyi, literaturze, umiejętnościom i rzeczom narodowym poświęcone. Poczet nowy
Półrocznik
Lwów 1862-1869
Redaktor: August Bielowski (dyrektor Zakładu)
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Sprawozdania z czynności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
rocznik
Lwów 1857-1913 [za lata 1851 – 1912]
Śląska Biblioteka Cyfrowa
POLONA

4. Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Lwów 1928 (T. I-II, 1927/1928) → Wrocław: 1948-1976 (T. III-XI)
Ukazało się 11 tomów
Redaktorzy:
T. I-II (1928) – Ludwik Bernacki (dyrektor Zakładu)
T. III (1948)– Marian Jakóbiec (sekretarz generalny TPO)
T. IV-V(1953, 1957) – Franciszek Pajączkowski (dyrektor Biblioteki)
T. VI (1970) – Franciszek Pajączkowski (dyrektor Biblioteki), Michał Sewerski (red. naczelny Wydawnictwa)
T. VII-XI (1972-1976) – Janusz Albin (dyrektor Biblioteki), Eugeniusz Adamczak (dyrektor Wydawnictwa)

5. Ze skarbca kultury. Biuletyn informacyjny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Wrocław 1951-1991
Rocznik, od z. 28 (1977) półrocznik
Ukazało się 51 zeszytów
Redaktorzy:
z. 1-22 Edward Kiernicki (wicedyrektor Biblioteki)
z. 23-27 Józef Szczepaniec (wicedyrektor Biblioteki ds. naukowych)
z. 28-51 Janusz Albin (dyrektor Biblioteki)

6. Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Wrocław 1992 –
Dotychczas ukazały się 33 tomy (do 29/2018 jako zeszyty). Ostatni (33) za rok 2022.

Redaktorzy:
z. 1-6, 8-14 Józef Adam Kosiński (przewodniczący TPO)
z. 7, 15-32 Adolf Juzwenko (dyrektor Zakładu)
t. 33-  Łukasz Kamiński (dyrektor Zakładu)

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji