Zeszyt 1 [1992]

Od Redakcji. Napisał Adolf Juzwenko

Historia

 • Kosiński Józef Adam, Ewolucje nazwy Zakładu narodowego im. Ossolińskich
 • Gałyga Mieczysław, Status Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w okresie zaborów i w latach międzywojennych
 • Ptaszyk Marian, Uwagi do dziejów „Słownika” Lindego
 • Korzon Krystyna, Dlaczego Karol Sienkiewicz odszedł z Ossolineum?
 • Wierzbicki Zdzisław, Związki Juliana Konstantego Ordona ze Lwowem i Ossolineum
 • Leśniak Władysław, Związki Aleksandra Fredry z Ossolineum
 • Jaskuła Roman, Wokół almanachów S.Jaszowskiego („Sławianin” i „Dniestrzanka”) i lwowskiego Ossolineum w l. 1834-1841
 • Mańkowski Tadeusz, Ossolineum pod rządami sowieckimi. Przygotował do druku i przypisami opatrzył Maciej Matwijów
 • Matwijów Maciej, Lwowskie Ossolineum w listach Mieczysława Gębarowicza z lat 1943-1946

Zbiory

 • Radojewski Mieczysław, Krakowski drzeworytnik „Mistrz Świętych Par” i jego nieznane dzieło ze śś. Stanisławem i Florianem z początku XVI w.
 • Radojewski Mieczysław, Jana Ziarnki nieznana płytka miedziorytnicza z niedokończonym ekslibrisem dla Jakuba Sobieskiego wykonana w Paryżu w 1610 r.
 • Wytyczak Roman, Kolekcja kartograficzna Józefa Maksymiliana Ossolińskiego
 • Nawalicki Witold, Ofiarodawcy zbiorów kartograficznych Biblioteki Ossolineum 1817-1912
 • Częścik Łucja, Władysław Świrski i jego zbiór oryginalnych materiałów okupacyjnych z obszaru 3 AK Lwów 1942-1944
 • Galos Ewa, Papiery Stanisława Kiałki
 • Ostromęcka Elżbieta, Archiwum Stanisława Vincenza w Ossolineum
 • Piechowski Jerzy, Zbiory mikroformowe Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN we Wrocławiu

Wspomnienia

 • Sawicka Franciszka, Biblioteka Ossolineum w powojennym 45-leciu. Fakty, wspomnienia
 • Piotr Bogucki – ze Lwowa do Wrocławia przez Monte Cassino. Wywiad z Piotrem Boguckim przeprowadziła i do druku przygotowała Krystyna Sławińska

Bibliografia

 • Winiecka Anna, Bibliografia zawartości „Ze skarbca kultury”, półrocznika Zakładu narodowego im. Ossolińskich. Zeszyty 41-51
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji