Zeszyt 10 [1999]

Zeszyt poświęcony profesorowi Józefowi Adamowi Kosińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

 • Adolf Juzwenko, [Prof.dr hab. Józef Adam Kosiński]
 • Sukiennik Gabriela, Bibliografia prac Józefa Adama Kosińskiego.

Literatura i historia

 • Wilczek Piotr, Jezuici i arianie. Wprowadzenie do lektury polskich polemik wyznaniowych na przełomie XVI i XVII w.
 • Kosik Jan, Na artykułem IV Konstytucji 3 Maja 9 >uwłaszczeniem< w Soplicowie
 • Kolbuszewski Jacek, Pieniny góry romantyczne
 • Zieliński Andrzej, Melanii Parczewskiej publikacje o Śląsku i Ślązakach
 • Loth Roman, Jan Lechoń i tradycja szlachecka
 • Galos Adam, Kościół z polskie obchody rocznicowe w II połowie XIX w.
 • Serwatka Tomasz, Józef Piłsudski i Władysław Studnicki – dwie wizje Niemiec i Niemców

Bibliologia

 • Migoń Krzysztof, Opis podróży jako typ skiążki i przedmiot lektury
 • Żbikowska-Migoń Anna, Obraz polskich bibliotek w europejskim piśmiennictwie bibliologicznym XVIII w.
 • Kowalewska Jadwiga Teresa, Cenzura w zaborze austriackim
 • Choroś Alicja, Prywatny księgozbiór Tadeusza Mikulskiego w zbiorach Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Ossoliniana

 • Baran Elżbieta; Butent-Stefaniak Barbara, Monety z zamku w Chęcinach w zbiorach Gabinetu Numizmatyczno-Sfragistycznego Ossolineum
 • Koniarek Łukasz, Lwowskie zjazdy bibliotekarzy i bibliofilów w 1928 r. i ich pamiątkowe odznaki
 • Matwijów Maciej, Zbiory rękopiśmienne Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie w latach 1939-1945
 • Długosz Józef, Ossoliński zbiór rękopiśmiennych dedykacji autorskich i proweniencyjnych
 • Ostromęcka Elżbieta, Autografy Elizy Orzeszkowej w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Tyszkowski Wiesław, Kolekcja poloników XVIII w. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu – próba charakterystyki
 • Pidłypczak-Majerowicz Maria, Księgozbiory zakonne w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • Wytyczak Roman, Zbiory kartograficzne Ossolineum w latach 1939-1945
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji