Zeszyt 11 [2000]

Rok Mickiewiczowski w Ossolineum

 • Orzeł Małgorzata, Przegląd tematyki
 • Kolbuszewski Jacek, Krajobrazy w życiu i tówrczości Adama Mickiewicza
 • Kosiński Józef Adam, Jana Lechonia fascynacje „Panem Tadeuszem”
 • Biliński Krzysztof, Utwory mistyczne Adama Mickiewicza
 • Koch Jerzy, Południowoafrykański „Pan Tadeusz”? Zmierzone czy przypadkowe paralele w „Martije” Jana F.Celliers?

Studia i materiały

 • Matwijów Maciej, Geneza abdykacji Jana Kazimierza Wazy 1662-1668
 • Rolak Grażyna, Anonima „Pulcheryja albo Pandora polska” z 1774 r.
 • Ergetowski Ryszard, Bronisław Kąsinowski, historyk literatury, krytyk, publicysta
 • Odprężenie w stosunkach polsko-sowieckich na przełomie 1933/1934 r. oraz wizyta Józefa Becka w Moskwie w świetle pamiętników Stanisława Zabiełły. Oprac. Tomasz Serwatka
 • Choroś Alicja, Dedykacje rękopiśmienne w księgozbiorze Tadeusza Mikulskiego w Bibliotece Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Ossoliniana

 • Tyszkowski Wiesław, Zarys historii Działu Starych Druków Zakładu narodowego im. Ossolińskich 1918-1998
 • Kulesza Hanna, Nabytki Działu Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1995-1998

Z żałobnej karty

 • Kamila Schuster (1913-1994). Napisał Maciej Matwijów
 • Sawicka Franciszka, Tadeusz Nuckowski, edytor, poeta. Szkic biograficzny
 • Józef Wojtal (1924-1999). Napisał Stanisław Drewniak
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji