Zeszyt 12 [2001]

Rozprawy i materiały

 • Inglot Mieczysław, Norwid wobec koncepcji trzech wieszczów
 • Sidorowicz Dorota, Artykuły z niemieckiego miesięcznika „Historisches Portefeuille” (1782-1788) w przekładach polskich na łamach czasopism Piotra Świtkowskiego
 • Nieznane listy Włodzimierza Adolfa Wolniewicza ze zbiorów Ossolineum. Oprac. Antoni A.Kamiński
 • Listy Władysława Orkana do Tadeusza Piniego w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego. Oprac. Grzegorz Brodacki i Agnieszka Rogalińska. Wstępem opatrzył Grzegorz Brodacki
 • Rogowski Jan, Kronika okupowanego Lwowa w dzienniku Jana Rogowskiego (1 stycznia 1943 – 24 lipca 1944 r.). Oprac. Maciej Matiwjów

Zbiory

 • Baran Elżbieta, Monety legnicko-brzeskie w kolekcji Gabinetu Numizmatyczno-Sfragistycznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Koniarek Łukasz, Odznaki i plakietki upamiętniające bitwę pod Gorlicami w zbiorach Ossolineum
 • Tyszkowski Wiesław, Ryciny Henryka Czecha w zbiorach starych druków Ossolineum
 • Długosz Józef, Nowe możliwości badan proweniencyjnych starych druków
 • Tyszkowski Wiesław, Z problematyki badań proweniencyjnych. Fragment biblioteki ks. Lubomirskich w Przeworsku w zbiorach starych druków Ossolineum

Bibliografia

 • Grześkowiak Joanna, Materiały do bibliografii Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za lata 1986-1995

Z żałobnej karty

 • Julian Pelc 1906-1999. Napisał Stanisław Słowik
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji