Zeszyt 13 [2002]

Rozprawy i materiały

 • Długosz Józef, Dedykacje autorskie na książkach ofiarowanych Władysławowi Dominikowi Ostrogskiegmu-Zasławskiemu
 • Tyszkowski Wiesław, Produkcja drukarni Jana Filipowicza we Lwowie
 • Sidorowicz Dorota, Artykuły z „Berlinische Monatsschrift” na łamach czasopism Piotra Świtkowskiego
 • Kamiński Antoni, List Michała Łempickiego do Aleksandra Hercena
 • Zieliński Andrzej, Odwiedziny Rugii przez Polaków w XIX wieku
 • Władysław Orkan a „sprawa Brzozowskiego”. Listy Władysława Orkana do Rafała Bubera w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Oprac. i wstępem opatrzył Grzegorz Brodacki
 • Świętosławski Wojciech, Wspomnienie o prof. Ignacym Mościckim jako człowieku i jako Prezydencie Rzeczypospolitej (1926-1935). Oprac. Tomasz Serwatka

Zbiory

 • Butent-Stefaniak Barbara, Przyczynek do dyskusji o chronologii i pochodzeniu brakteatów z wyobrażeniem kozła
 • Rolak Grażyna, Fragment księgozbioru Józefiny z Mniszchów Potockiej w zbiorach Działu Starych Druków ZNiO
 • Wytyczak Roman, Mapa Śląska M.Quada z XVI w., Księstwa Cieszyńskiego T.C.Lottera z XVIII w. i Ukrainy według W.Beauplana z XVII stulecia – nowe nabytki Gabinetu Kartografii Ossolineum
 • Ligarski Sebastian, Spółdzielnia Wydawnicza >Książka< w zbiorach Działu Dokumentów Życia Społecznego ZNiO. Przyczynek do dziejów księgarstwa we Wrocławiu w latach 1945-1949

Bibliografia

 • Grześkowiak Joanna, Materiały do bibliografii Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za lata 1996-2000
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji