Zeszyt 14 [2003]

Rozprawy i materiały

  • Franciszka Sawicka, Gustaw Olizar, poeta, publicysta, działacz społeczno-polityczny
  • Marek Bratuń, Nieznana korespondencja Elie Bertranda z rodziną Mniszchów z lat 1761-1770
  • Mieczysław Inglot, O Mieczysławie Romanowskim – rocznicowo, 1833-2003
  • Wiesław Tyszkowski, Na tropach nieznanej drukarni w Zamościu

Z żałobnej karty

  • Wanda Tukanowicz (1910-1991). Napisał Wiesław Tyszowski
  • Eugenia Triller (1908-1996). Napisał Józef Długosz
  • Gabriela Sukiennik (1938-2003). Napisała Dobrosława Platt
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji