Zeszyt 15 [2004]

Rozprawy i materiały

 • Joanna Zagożdżon, Sny o renesansowej biografistyce
 • Maria Rowińska-Szczepaniak, Twórcy, świadkowie i głosiciele pokoju w kontekście wojny smoleńskiej
 • Marek Bratuń,  Vincenz Bernhard Tscharner w słuzbie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Niezrealizowany projekt podróży do Polski na podstawie nieznanej korespondencji
 • Dorota Sidorowicz, Przekład fragmentu pamiętników Fryderyka II w „Pamiętniku Historyczno-Politycznym” Piotra Świtkowskiego w 1789 r.
 • Bożena Koredczuk, Rozwój poglądów Gabriela Etienne’a Peignota na bibliologię i bibliografię w świetle „Dictionnaire raisonné de bibliologie” (1802-1804) i „Répertoire bibliograohique universel” (1812
 • Franciszek Mirandola, Listy Franciszka Pika-Mirandoli do Bolesława Wysłoucha i Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Oprac. i wstępem opatrzył Grzegorz Brodacki
 • Korespondencja Tomasza Gluzińskiego ze Zbigniewem Herbertem. Oprac. Krzysztof Gluziński
 • Dariusz Miszewski, Europejski ład pokojowy w koncepcji rządu Władysława Sikorskiego
 • Mariusz Dworsatschek, Krajobraz historyczno-polityczny i kulturalny na wczesnych mapach Polski. Ogólna charakterystyka

Zbiory

 • Grażyna Rolak, W kręgu Potockich z Tulczyna. Fragment kolekcji Biblioteki Tulczyńskiej w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Agnieszka Chamera-Nowak, Biblioteka Andrzeja Edwarda Koźmiana w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Adam Degler, Monety rzymskie w zbiorach Muzeum Książąt Lubomirskich jako źródło archeologiczne
 • Sebastian Ligarski; Łukasz Kamiński, Źródła dotyczące PZPR w zasobach wrocławskich bibliotek
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji