Zeszyt 16 [2005]

Rozprawy i materiały

  • Maciej Matwijów, Marcin Michał Dębicki (ok.1610-ok.1689), trybun szlachecki XVII wieku
  • Marek Bratuń, Nieznany projekt Elie Bertranda dotyczące zreformowania rolnictwa Rzeczypospolitej
  • Dzieło Komisji przez delegację Rzeczypospolitej wyznaczonej do poznania pretensji Zakonu Maltańskiego. Na podstawie druku z 1774 r. wydała Grażyna Rolak
  • Finalizacja sojuszu polsko-francuskiego oraz przygotowania do plebiscytu górnośląskiego w listach Tadeusza Romera do Erazma Piltza z lutego i marca 1921 r. Oprac. Tomasz Serwatka
  • Sebastian Ligarski, Książnica Spółdzielcza „Placówka” we Wrocławiu
  • Taras Zając, Utwory o tematyce huculskiej Stanisława Vincenza i Hnata Chotkewycza („Na wysokiej połoninie” wobec „Dowbusza”)
  • Listy Romana Aftanazego z lat 1965-1967 i 1993-1996. Oprac. Maciej Matwijów

Zbiory

  • Hanna Kulesza, Nabytki Działu Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1999-2004

Z żałobnej karty

  • Józef Szczepaniec (1929-2003). Napisał Wiesław Tyszkowski
  • Włodzimierz Roman Aftanazy (1914-2004). Napisał Maciej Matwijów

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji