Zeszyt 17 [2006]

Rozprawy i materiały

 • Adolf Juzwenko: Józef Adam Kosiński (1929-2005)
 • Autobiografia Józefa Adama Kosińskiego (w trzeciej osobie napisana)
 • Mariusz Dworsatschek: Z zagadnień kartografii Polski i ziem ościennych XVI-XVII w. Analiza wybranych nabytków Ossolineum (mapy Speeda, Pitta, Dahlberga, Strubicza, Aeluriusa).
 • Dorota Sidorowicz: Czasopisma Piotra Świtkowskiego a „Minerva” Johanna Wilhelma von Archenholtza.
 • Danuta Domalewska: Jan Marek Giżycki zapomniany dziejopis.
 • Relacje Rajmunda Scholza i Stanisława Czarki z przeprowadzenia generała Kazimierza Sosnkowskiego przez Karpaty Wschodnie do granicy z Węgrami w dniach 29 IX-4 X 1939 r. Opracował Tomasz Serwatka.
 • Sytuacja ludności polskiej w regionie czortkowskim w 1945 r. w świetle raportów obwodowego delegata Rządu RP w Czortkowie Józefa Opackiego. Opracował Maciej Matwijów.

Zbiory

 • Dorota Sidorowicz: Spod wrocławskich pras. Nowe nabytki Działu Starych Druków ZNiO.
 • Grażyna Rolak: Z Afryki do Polski. Dar Eustachego Sapiehy dla Ossolineum.
 • Adam Degler: „Katalog monet rzymskich” W. Kętrzyńskiego: podstawa identyfikacji monet z kolekcji lwowskiej w zbiorach Ossolineum i źródło poznania warsztatu numizmatyka.

 Z działalności bieżącej

 • Krzysztof Gluziński: Instytut Literacki. Rzym-Paryż 1946-2006. Wystawa w Zaułku Ossolińskim.

Bibliografia

 • Joanna Grześkowiak: Materiały do bibliografii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za lata 2001-2005.

Z żałobnej karty

 • Mieczysław Franciszek Radojewski (1929-2003). Napisała Katarzyna Kenc-Lechowska.
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji