Zeszyt 18/19 [2008]

Rozprawy i materiały

 • Beata Łukarska, Rytuał i obyczaj religijny wybranych dziel polskiego baroku. Rekonesans badawczy.
 • Dorota Sidorowicz, Kto czytał czasopisma Piotra Świtkowskiego? – ślady odbioru
 • Paweł Pluta, Zaraza jako kontekst „Kościołów śmierci” Mateusza Czarnka i Adama Naruszewicza
 • Agnieszka Chamera-Nowak, Zarys problematyki dotyczącej Biblioteki Fundacji Wiktora Baworowskiego
 • Materiały Komitetu Rzeczoznawców w sprawie Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa z lat 1937-1938. Oprac. i wstępem poprzedził Maciej Matwijów
 • Mieczysław Inglot, Wiersze o tematyce Ossolińskiej
 • Konflikty w polskim środowisku emigracyjnym w Londynie na tle następstwa po prezydencie Auguście Zaleskim w świetle korespondencji Eustachego Kajetana Sapiehy z lat 1956-1959.  Oprac. Tomasz Serwatka

Zbiory

 • Mariusz Dworsatschek, Atlasy XVI-XVIII wieku w zbiorach Gabinetu Kartografii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Andrzej Kraska-Lewalski, Zdjęcia KL Gross-Rosen w zbiorach Działu Dokumentów Życia Społeczengo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Jubileusz 190-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Paweł Pluta, Sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych
 • Anita Paśko, Wystawa „Lubomirscy linii przeworskiej. Arystokraci i kolekcjonerzy”
 • Elżbieta Ostromęcka, Hanna Kulesza, Wystawa „Skarby Ossolineum. Autografy mistrzów pióra”
 • Beata Długajczyk, Leszek Machnik, Wystawa „Początki Muzeum Lubomirskich – dary Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Henryka Lubomirskiego”
 • Elżbieta Baran, Barbara Butent-Stefaniak, Łukasz Koniarek, Wystawa „Ze skarbca Gabinetu Numizmatyczno-Sfragistycznego”

Z działalności bieżącej

 • Małgorzata Preisner-Stokłosa, Jubileusz Władysława Bartoszewskiego we Wrocławiu

Z żałobnej karty

 • Stanisław Kozak (1941-2004). Napisał Arkadiusz Dobrzyniecki
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji