Zeszyt 2 [1993]

Rozprawy i materiały

 • Matwijów Maciej, Mieczysław Gębarowicz (1893-1984), ostatni dyrektor lwowskiego Ossolineum
 • Kasparek Norbert, Ignacy Lubowiecki (1782-1837) i jego pamiętnik
 • Listy Juliana Tuwima do Antoniego Knota. Wyd. Teresa Suleja
 • Baran Elżbieta, Pieniądz zastępczy majątków ziemskich w kolekcji Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich

Z życia Zakładu
Jubileusz 175-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Platt Dobrosława, Sprawozdanie z jubileuszu 175-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Sukiennik Gabriela, Medal jubileuszowy Ossolineum

Materiały z uroczystości jubileuszowych

 • List gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i inne gratulacje (zestawienie)
 • Juzwenko Adolf, Przemówienie powitalne
 • Wrzesiński Wojciech, Przemówienie
 • Grześkowiak Alicja, Przemówienie
 • Kuźnicki Leszek, Przemówienie
 • Zdrojewski Bogdan, Przemówienie
 • Klimowicz Mieczysław, Wrocławskie tradycje Ossolineum
 • Kosiński Józef Adam, Ossolineum – dzieło narodowe
 • Juzwenko Adolf, Ossolineum – próby powrotu do korzeni
 • Kocowska Barbara, Dziś i jutro Ossolineum
 • Turkowski Stanisław, 175 rocznica Ossolineum, Lwów 1917 – Wrocław 1992
 • Spisy osobowe: Rady Naukowej Biblioteki ZNiO, pracowników Biblioteki, pracowników Wydawnictwa oraz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum

Sprawy bieżące

 • Butent-Stefaniak Barbara, Skarb monet w Chojnowa
 • Wierzbicki Zdzisław; Stankiewicz Ludomir, Ossolińskie prohibity. Uwagi na marginesie wystawy „Książka zakazana i niedostępna w Polsce w latach 1945-1989”

Z żałobnej karty

 • Maria Zawialska (1924-1991). Wspomnienie Franciszki Sawickiej
 • Krystyna Stefanicka (1925-1992). Wspomnienie Ludomira Stankiewicza
 • Anna Kosińska (1922-1992). Wspomnienie Stanisława Drewniaka
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji