Zeszyt 20/21 [2010]

Wokół twórczości Juliusza Słowackiego

 • Piotr Borek, Juliusza Słowackiego dialog z historią. Uwagi o „Śnie srebrnym Salomei”
 • Jacek Brzozowski, Notatki do lektury wierszy Juliusza Słowackiego
 • Zbigniew Przychodniak, O objaśnieniu utworów Słowackiego

Rozprawy i materiały

 • Iga Sobina, „Lanassa wdowa Malabaru” i „Izkahar król Guaxary” czyli o melodramatach egzotycznych w teatrze Wojciecha Bogusławskiego
 • Anita Medoń-Wosz, 90. Rocznica powstania serii „Biblioteka Narodowa”
 • ­Grzegorz Polak, Działalność wrocławskiego Międzyuczelnianego Komitetu Uczczenia Pamięci Lwowskich Pracowników Nauki w latach 1956-1965
 • Tomasz Suma, Czterdzieści lat wrocławskiej Grupy Grafików „RYS” (1969-2009)
 • Inwentarz starostw halickiego i kołomyjskiego z 1627 r. – opracował Konrad Rzemieniecki

Z działalności wydawniczej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Juliusz Słowacki, Album rysunkowe z podróży na Wschód [Paweł Pluta]
 • Barbara Butent-Stefaniak, Dorota Malarczyk, Obieg pieniężny na Śląsku we wczesnym średniowieczu (od X do połowy XII wieku) [Elżbieta Baran]
 • Boje Lwowskie 1918-1919 [Łukasz Koniarek]
 • Dürery XX. Lubomirskich [Hanna Kuś-Joachimiak]
 • Krajobrazy przeszłości. Księga ofiarowana doktorowi Adolfowi Juzwence w siedemdziesiątą rocznicę urodzin [Mariusz Dworsatschek]
 • Władysław Fabijański, Pieczęcie papierowe z podkładem w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu [Robert Forysiak-Wójciński]
 • Skarby historii Polski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich gościem Wiednia – [Małgorzata Orzeł]
 • Wszystkie modlitwy Rzeczypospolitej [Dorota Sidorowicz]

 

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji