Zeszyt 23 [2012]

W 200. rocznicę wydarzeń roku 1812

 • Danuta Zawadzka, Lelewel i Lelewel – glossa do pokolenia 1812 roku
 • Marek Nalepa, Rok 1812 we wspomnieniach Kazimierza Brodzińskiego
 • Dariusz Nawrot, Stosunek mieszkańców Litwy do wojny 1812 roku

Rozprawy i materiały

 • Marek Bratuń, Encyklopedia z Yverdon na tle swoich czasów
 • Tomasz Suma, Przegląd polskich czasopism i informatorów ekslibrisoznawczych
 • Elżbieta Szmit-Naud, Dzieje i konserwacja obrazu Jutrznia Cypriana Kamila Norwida
 • Listy ks. Jana Sygańskiego do Wojciecha Kętrzyńskiego w Zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Opracowała i wstępem poprzedziła Małgorzata Mirek
 • Korespondencja Mieczysława Gębarowicza z Tadeuszem Mańkowskim z lat 1945-1946. Opracował i wstępem opatrzył Maciej Matwijów

Z działalności bieżącej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Ewa Dmytryk-Klempel, Konrad Rzemieniecki, Digitalizacja zbiorów przedwojennego Ossolineum w zasobach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka

Z działalności wydawniczej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Ewa Rossano. Barok uczuć. Baroque of emotions – katalog – [Hanna Kuś-Joachimiak]
 • Lwowskie zbiory publiczne, kolekcje prywatne i wystawy w latach 1861-1939 w drukach z zasobu bibliotecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Katalog – [Hanna Kuś-Joachimiak]
 • Hołownia, Dawny refektarz w gmachu głównym Zakładu Narodowego i. Ossolińskich we Wrocławiu – [Arkadiusz Dobrzyniecki]
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji