Zeszyt 24/25 [2014]

Jan Nowak-Jeziorański. W stulecie urodzin

 • Jan Nowak-Jeziorański, Biała plama w stosunkach polsko-angielskich, do druku przygotowała Elżbieta Ostromęcka
 • Justyna Kańczukowska, Jan Nowak-Jeziorański wobec zmian w Polsce roku 1956
 • List otwarty Stowarzyszenia PAX do Kardynała Stefana Wyszyńskiego z 4 sierpnia 1964 roku, opracował i wstępem poprzedził Andrzej Nowak

Rozprawy i materiały

 • Marek Bratuń, Alpejska wyprawa Michała Jerzego Wandalina Mniszcha do Grindelwaldu i Lauterbrunnen w drugiej połowie sierpnia 1763 roku
 • Listy Kazimiery Iłłakowiczówny do Wilhelma Feldmana w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, opracował i wstępem poprzedził Grzegorz Brodacki
 • Ryszard Nowakowski, Prasa polska lat 1801-1945 w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka. Charakterystyka zbioru
 • Małgorzata Skotnicka-Palka, Inteligencja polska w Drugiej RP – struktura i działalność. Zarys problemu
 • Agata Janiak, Józef Czapski w korespondencji i w tekstach Konstantego A. Jeleńskiego
 • Cheong Byung Kwon, Recepcja Adama Mickiewicza w Korei

Materiały różne

 • Marek Burdajewicz, O znaczeniu przypadku. Władysław Noskowski w Sydney

Z działalności bieżącej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Małgorzata Skotnicka-Palka, Mateusz Palka, Wrocławski jubileusz 90. urodzin Władysława Bartoszewskiego zorganizowany przez Urząd Miejski Wrocławia i Zakład Narodowy im. Ossolińskich

 

 

 

 

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji