Zeszyt 26/27 [2016]

Rozprawy i materiały

  • Agnieszka Franczyk-Cegła: Francuskie cymelia w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  • Konrad Rzemieniecki: Inwentarze sołectw w Mokrej Wsi i Drzykowej z 1708 i 1722 roku
  • Marek Bratuń: Nieznana korespondencja Adolpha Sigfrieda von der Ostena z rodziną Mniszchów z lat 1767–1768
  • Listy Włodzimierza Perzyńskiego do Bolesława Wysłoucha i Wilhelma Feldmana w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Opracował i wstępem poprzedził Grzegorz Brodacki
  • Łukasz Koniarek: Zarys dziejów „Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa” inżyniera Janusza Witwickiego
  • Z archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego: raporty o sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce – rok 1958. Opracował i wstępem poprzedził Andrzej Nowak
  • Z archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego: dokumenty dotyczące I Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, Kraków 1992. Opracowała i wstępem poprzedziła Elżbieta Ostromęcka

Z działalności bieżącej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

  • Anita Soroko: Kwerenda polskiego rysunku z Muzeum Książąt Lubomirskich w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka – komunikat z badań
  • Joanna Grześkowiak-Stepowicz, Materiały do bibliografii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za lata 2011–2015

Z karty żałobnej

  • Ludomir Stankiewicz (8 V 1934 – 16 IX 2015) [Konstanty Stankiewicz]
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji