Zeszyt 3 [1993]

Rozprawy i materiały

 • Kosiński Józef Adam, Ludwig van Beethoven u Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w Baden
 • Gaca-Dąbrowska Zofia, Karta z dziejów Fundacji z Brzezia Lanckorońskich
 • Doleczek Antoni, Dzieje siedziby biblioteki Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie
 • Satyry i pamflety na Polki balujące w czasach tragicznych dla ojczyzny (1774-1832). Z materiałów Romana Kalety opracowała i przygotowała do druku Elżbieta Aleksandrowska
 • Listy Władysława Orkana do Marii Wysłouchowej w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Opracował i wstępem opatrzył Grzegorz Brodacki
 • Maciej Rataj we wspomnieniach Jerzego Maślanki. Opracował Arkadiusz Kołodziejczyk

Zbiory

 • Sukiennik Gabriela, Trzecia suita medalowa władców Polski w zbiorach Ossolineum
 • Baran Elżbieta, Wczesnośredniowieczny skarb monet z Głogowa – przyczynek do chronologii

Dwusetna rocznica urodzin Fredry

 1. Inglot Mieczysław,  Poetyka i tematyka fredrowskiej komedii
 2. Orzeł Małgorzata, Aleksander Fredro 1793-1876. W dwusetną rocznicę urodzin – wystawa w Bibliotece Ossolineum, 11 X – 6 XI 1993 r.
 3. Triller Eugenia, Spotkanie fredrowskie w Dziesławiu

Z żałobnej karty

 • Edward Trzyna (1923-1993). Napisał Stanisław Żyga
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji