Zeszyt 4 [1994]

Poświęcony profesorowi Mieczysławowi Gębarowiczowi w setna rocznicę urodzin

Materiały autobiograficzne

 • Gębarowicz Mieczysław, Autobiografia. Jeden żywot w służbie nauki
 • Gębarowicz Mieczysław, Oczyma starszego ossolińczyka
 • Gębarowicz Mieczysław, Dziennik 22 VI – 2 VII 1941 r. Podał do druku i przypisami opatrzył Maciej Matwijów
 • Gębarowicz Mieczysław, Z listów Mieczysława Gębarowicza do rodziny z lat 1970-1984. Wyboru dokonał, wstępem poprzedzi i przypisami opatrzył Maciej Matwijów

Prace nie drukowane Mieczysława Gębarowicza

 • Gębarowicz Mieczysław, Zagadnienia indywidualności artystycznej w sztuce średniowiecznej. Podał do druku Maciej Matwijów
 • Gębarowicz Mieczysław, Iluminowane inkunabuły w Lwowskiej Filii Biblioteki AN USSR. Referat wygłoszony w dniu 29 października 1940 r. we Lwowie na sesji naukowej poświęconej pięćsetnej rocznicy wynalezienia druku. Podał do druku i przypisami opatrzył Maciej Matwijów

Stulecie urodzin Mieczysława Gębarowicza
Materiały z sesji naukowej

 • Wyrozumski Jerzy, Mieczysław Gębarowicz jako historyk
 • Zlat Mieczysław, Wschód i Zachód w sztuce polskiej: dwie perspektywy badań Mieczysława Gębarowicza
 • Matwijów Maciej, Mieczysław Gębarowicz – Ossolińczyk
 • Fragmenty dyskusji. Wybrali i opracowali Krystyna Korzon i Maciej Matwijów
 • Głos Lecha Kalinowskiego w imieniu PAU, Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Matwijów Maciej, Wystawa poświęcona życiu i działalności profesora Mieczysława Gebarowicza

Wspomnienia o profesorze Gębarowiczu

 • Biegański Stanisław, Moja przyjaźń z Mieczysławem Gębarowiczem
 • Zygadlewiczowa Maria, Mój wujek
 • Olszewska-Pazyrzyna Helena, Pamięci profesora dra Mieczysława Gębarowicza
 • Różycki Edward, Wspomnienie o profesorze Mieczysławie Gębarowiczu
 • Szczepański Piotr, Profesor Mieczysław Gębarowicz – refleksje ze spotkań
 • Szczepański Władysław, Mistrz i nauczyciel
 • Triller Eugenia, Mieczysław Gębarowicz i ostatnie chwile jego życia w relacji Marii Homme
 • Mosig Henryk, Przemówienie nad grobem profesora Mieczysława Gębarowicza

Bibliografia
Zebrał i opracował Janusz Maciej Michałowski

 • Bibliografia prac Mieczysława Gębarowicza
 • Bibliografia dotycząca Mieczysława Gębarowicza
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji