Zeszyt 5 [1994]

Rozprawy i materiały

 • Rusińska-Giertych Halina, Problem książki w świetle ustawodawstwa galicyjskiego z lat 1773-1818
 • Winiarz Adam, Książka polska w koloniach polskich na Dalekim Wschodzie (1897-1949)
 • Wolski Krzysztof, Adam Junosza Rościszewski i jego rodzina
 • Serwatka Tomasz, Rozkaz nr 9 generała Sosnkowskiego z 1 IX 1944 r. jako protest przeciw postawie Wielkiej Brytanii wobec powstania warszawskiego. Geneza i reperkusje
 • Grodecki Roman, Moja biografia wojenna (1 IX 1939 – 2 II 1945). Podał do druku Jerzy Wyrozumski

Z dziejów Ossolineum

 • Kosiński Józef Adam, Pogrobowiec oświecenia i uczony-prekursor Józef Maksymilian Ossoliński
 • Hüttl-Hubert Eva-Maria, Nowy materiał archiwalny dotyczący budowy Ossolineum. Ossoliński i Nobile. [Tł. z niemieckiego Leszek Dziemianko]
 • Gzella Grażyna, Julian Aleksander Kamiński – kancelista Ossolineum jako wydawca „pism dla ludu”
 • Wojtal Józef, „Czasopismo Pedagogiczne” 1912-1914, 1916-1920 – subwencjonowane przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Zbiory

 • Góralska Małgorzata, Fragment księgozbioru Michała Hieronima Juszyńskiego w Bibliotece Ossolineum
 • Butent-Stefaniak Barbara, Wczesnośredniowieczny skarb monet z okolic Nysy
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji