Zeszyt 6 [1995]

Rozprawy i materiały

  • Pijaj Stanisław, Delegacja Sejmu Krajowego Galicyjskiego w Wiedniu w 1866 r. Kulisy tzw. Kongresu Słowiańskiego i mianowania A.Gołuchowskiego namiestnikiem
  • Miszewski Dariusz, Dialog polsko-czechosłowacki w latach 1940-1943 w świetle dokumentów z archiwum generała Kazimierza Sosnkowskiego
  • Doleczek Antoni, Dzieje siedziby biblioteki Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie
  • Listy Władysława Orkana do Bolesława Wysłoucha w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Opracował i wstępem opatrzył Grzegorz Brodack

Zbiory

  • Rękopisy Gustawa Olizara w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Opisy katalogowe. Opracowała Franciszka Sawicka
  • Kulesza Hanna, Nabytki Działu Rękopisów Biblioteki Ossolineum w latach 1989-1994

Wspomnienia

  • Biegańska Anna, Sylwetka prof. Mieczysława Gębarowicza w świetle listów do przyjaciela
  • Sawicka Franciszka, Dr Kazimiera Iłowska, bibliotekarz i przyjaciel. [Nekrolog]

Recenzje

  • Inglot Mieczysław, Nad „Wspomnieniami” Steinhausa
  • Triller Eugenia, Czwarta suita medali władców polskich – Karol Beyer – Józef Zelt
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji