Zeszyt 8 [1997]

XVIII Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich za Zachodzie, 28-30 sierpnia 1996 r. w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu

 • Program
 • Uczestnicy Konferencji
 • Otwarcie Sesji
 • Nadanie Auli Ossolińskiej imienia Mieczysława Gębarowicza

Przemówienia powitalne

 • Adolf Juzwenko
 • Janusz Zaleski
 • Henryk Gulbinowicz
 • Adam Manikowski

Referaty

 • Morkowski Janusz S., Pół wieku instytucji kultury polskiej na Zachodzie
 • Kłossowski Andrzej, Książka polska za granicą i jej instytucje. Przedmiot oraz organizacja prowadzonych w Polsce prac badawczych i dokumentacyjnych
 • Platt Dobrosława, Prasa polonijna w zbiorach Ossolineum i jej recepcja przed i po 1989 roku
 • Jagodziński Zdzisław, Historycy polscy na obczyźnie
 • Mojski Piotr, Początki kartografii Polski dotyczącej. Najstarsze mapy w kolekcji Cartographia Rappersviliana Polonorum w Muzeum Polskim w Rapperswilu
 • Bobrowska-Jakubowska Ewa, Środowisko artystów polskich we Francji w latach 1900-1995
 • Wróblewska Danuta, Nasi nie nasi
 • Brus-Malinowska Barbara, Popularność i sukcesy malarzy żydowskich pochodzących z Polski
 • Bukowicz Jan, Ksiądz Józef Jarzębowski, pedagog, historyk, założyciel muzeów

Materiały

 • Morkowski Janusz S., Spotkanie Stałej Konferencji w Ossolineum
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji