Zeszyt 9 [1998]

Rozprawy i materiały

 • Lipiński Ireneusz, Data urodzenia Józefa Maksymiliana Ossolińskiego
 • Matwijów Maciej, Szlachecka ideologia polityczna w okresie prób przeprowadzenia planów elekcji viviente rege w latach sześćdziesiątych XVII w.
 • Mkrtczian Karine; Bańczyk Nadieżda, Żydzi i Ormianie w Galicji w XVII-XVIII w. w świetle wzajemnych kontaktów (przyczynek archiwalny)
 • Wolski Krzysztof, Mikołaj „na Żurawiczkach” Sołtyk, kasztelan przemyski, 1726-1745
 • Tyc Elżbieta, Uwagi wstępne do badań roli melodramatów Augusta Kotzebuego w polskim życiu teatralnym
 • Drezdeńskie listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do Karola Forstera z lat 1864-1879. Wydał i oprac. Roman Jaskuła
 • Zieliński Andrzej, Śląski rekonesans Teodora Jeske-Choińskiego
 • Król Iwona, Stypendyści ossolińscy w latach 1830-1914
 • Listy Władysława Orkana do Wilhelma Feldmana i pozostałych adresatów w zbiorach BIblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Oprac. i wstępem opatrzył Grzegorz Brodacki
 • Serwatka Tomasz, Materiały dotyczące działalności poitycznej Józefa Piłsudskiego w zbiorach rękopiśmiennych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Listy Zygmunta Żuławskiego do Bolesławy Kopelówny z lat 1945-1947. Oprac. Ireneusz Lipiński, Jakub Tyszkiewicz

Zbiory

 • Baran Elżbieta; Butent-Stefaniak Barbara, Monety z ul. Drewnianej we Wrocławiu w zbiorach Gabinetu Numizmatyczno-Sfragistycznego Biblioteki Ossolineum
 • Radojewski Mieczysław, Najstarszy ekslibris kolejarski z godłem Polski z 1917 r.

Z żałobnej karty

 • Ryszard Ratke (1932-1996). Napisał Wiesław Tyszkowski
 • Czesław Kowalczyk (1935-1996). Napisał Ludomir Stankiewicz
 • „Pani kustosz” Władysława Jabłońska 1905-1997. Napisał Ludomir Stankiewicz
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji