Recenzenci

Lista recenzentów artykułów nadesłanych do „Czasopisma ZNiO” podawana jest raz na dwa lata

 

Recenzenci „Czasopisma ZNiO” w latach 2018-2019 (nr 29-30):

dr Stanisław Bogaczewicz (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział we Wrocławiu)

dr hab. Anetta Firlej-Buzon (Uniwersytet Wrocławski)

dr Agnieszka Fluda-Krokos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Biblioteka PAU i PAN w Krakowie)

starszy kustosz Beata Gryzio (Biblioteka Gdańska PAN)

dr Łukasz Koniarek (Zakład Narodowy im. Ossolińskich)

dr hab. Maciej Matwijów (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz (Wrocław)

dr hab. Agnieszka Seidel-Grzesińska (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Rafał Wójcik (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu)

 

Recenzenci „Czasopisma ZNiO” w latach 2016-2017 (nr 26/27 – 28):

prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa (Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Narodowa)

dr hab. Anetta Firlej-Buzon (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Paweł Gancarczyk (Instytut Sztuki PAN)

dr hab. Maciej Matwijów (Uniwersytet Wrocławski)

dr. hab. Rajmund Pietkiewicz (Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław)

dr Paweł Pluta (Zakład Narodowy im. Ossolińskich)

prof. dr hab. Bogdan Rok (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Arkadiusz Wagner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

dr hab. Rafał Wójcik (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu)

 

Recenzenci „Czasopisma ZNiO” w latach 2011-2014 (nr 22 – 24/25):

dr hab. Justyna Bajda (Uniwersytet Wrocławski)

dr Jan A. Choroszy (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Marcin Cieński (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Małgorzata Derkacz  (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Ewa Grzęda  (prof. Uniwersytetu Wrocławskiego)

prof. dr hab. Rafał Habielski  (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Maciej Matwijów (Uniwersytet Wrocławski)

dr Paweł Pluta (Zakład Narodowy im. Ossolińskich)

dr hab. Adam Poprawa  (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Jacek Wójcicki (Instytut Badań Literackich PAN)

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji