Redakcja

Komitet redakcyjny „Czasopisma ZNiO”  od nr. 28 (2017):

Jan A. Choroszy (Uniwersytet Wrocławski)
Mariusz Dworsatschek (ZNiO)
Markus Eberharter (Biblioteka Narodowa/Uniwersytet Warszawski)
Marcin Hamkało (ZNiO)
Adolf Juzwenko (ZNiO) – redaktor naczelny
Waldemar Łazuga (Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu)
Stanisław Pijaj (Uniwersytet Jagielloński)
Jerzy Zdrada (Uniwersytet Jagielloński)
Marta Pękalska (ZNiO) – sekretarz redakcji

 

Komitety redakcyjne „Czasopisma ZNiO”  – od roku 1992

z.1 1992 – z. 2 1993 – z. 3 1993 – z. 4 1994
Jan Choroszy, Janusz Degler, Zbigniew Fras, Adolf Juzwenko, Krystyna Korzon (zca red. naczelnego), Józef A. Kosiński (redaktor naczelny), Jan S. Miś, Dobrosława Platt

z.4 1994 – z. 5  1994
Jan Choroszy, Janusz Degler, Zbigniew Fras, Adolf Juzwenko, Krystyna Korzon (zca red. naczelnego), Józef A. Kosiński (redaktor naczelny), Dobrosława Platt

z.6 1995
Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Zbigniew Fras, Adolf Juzwenko, Józef A. Kosiński (redaktor naczelny), Maciej Matwijów, Dobrosława Platt, Gabriela Sukiennik (sekretarz Redakcji)

z.7 1996
Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Zbigniew Fras, Adolf Juzwenko (przewodniczący), Józef A. Kosiński , Maciej Matwijów, Dobrosława Platt, Gabriela Sukiennik (sekretarz Redakcji)

z.8 1997 – z. 9 1998
Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Zbigniew Fras, Adolf Juzwenko, Józef A. Kosiński (redaktor) , Maciej Matwijów, Dobrosława Platt, Gabriela Sukiennik (sekretarz Redakcji)

z.10 1999
Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Zbigniew Fras [zm. 11.09.1998], Adolf Juzwenko, Józef A. Kosiński (redaktor) , Maciej Matwijów, Dobrosława Platt, Gabriela Sukiennik (sekretarz Redakcji)

z.11 2000 –  z. 12 2001  –   z. 13  2002
Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Adolf Juzwenko, Józef A. Kosiński (redaktor) , Maciej Matwijów, Dobrosława Platt, Gabriela Sukiennik (sekretarz Redakcji)

z.14 2003
Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Adolf Juzwenko, Józef A. Kosiński (redaktor) , Maciej Matwijów, Dobrosława Platt, Gabriela Sukiennik [zm. 28.05.2003] (sekretarz Redakcji)

z.15 2004 –   z. 16  2005  –  z. 17  2006  –  z. 18/19  2008
Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Adolf Juzwenko (redaktor), Maciej Matwijów (sekretarz Redakcji), Dobrosława Platt

z.20/21 2010 –   z. 22  2011   –   z. 23  2012   –   z. 24/25  2014  –  z. 26/27  2016
Jan A. Choroszy, Mariusz Dworsatschek, Adolf Juzwenko (redaktor naczelny), Maciej Matwijów Paweł Pluta (sekretarz Redakcji)

 

 

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji