Redakcja

Redakcja „Czasopisma ZNiO” – od t. 33 (2023)

Łukasz Kamiński (ZNiO) – redaktor naczelny
Karol Poręba (ZNiO) – sekretarz redakcji

Kolegium redakcyjne: Joanna Błoch, Mariusz Dworsatschek, Renata Łukaszewska, Magdalena Musiał, Dorota Sidorowicz-Mulak

Komitety redakcyjne „Czasopisma ZNiO”  – od roku 1992

z.1 1992 – z. 2 1993 – z. 3 1993 – z. 4 1994
Jan Choroszy, Janusz Degler, Zbigniew Fras, Adolf Juzwenko, Krystyna Korzon (zca red. naczelnego), Józef A. Kosiński (redaktor naczelny), Jan S. Miś, Dobrosława Platt

z.4 1994 – z. 5  1994
Jan Choroszy, Janusz Degler, Zbigniew Fras, Adolf Juzwenko, Krystyna Korzon (zca red. naczelnego), Józef A. Kosiński (redaktor naczelny), Dobrosława Platt

z.6 1995
Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Zbigniew Fras, Adolf Juzwenko, Józef A. Kosiński (redaktor naczelny), Maciej Matwijów, Dobrosława Platt, Gabriela Sukiennik (sekretarz Redakcji)

z.7 1996
Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Zbigniew Fras, Adolf Juzwenko (przewodniczący), Józef A. Kosiński, Maciej Matwijów, Dobrosława Platt, Gabriela Sukiennik (sekretarz Redakcji)

z.8 1997 – z. 9 1998
Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Zbigniew Fras, Adolf Juzwenko, Józef A. Kosiński (redaktor), Maciej Matwijów, Dobrosława Platt, Gabriela Sukiennik (sekretarz Redakcji)

z.10 1999
Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Zbigniew Fras [zm. 11.09.1998], Adolf Juzwenko, Józef A. Kosiński (redaktor), Maciej Matwijów, Dobrosława Platt, Gabriela Sukiennik (sekretarz Redakcji)

z.11 2000 –  z. 12 2001  –   z. 13  2002
Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Adolf Juzwenko, Józef A. Kosiński (redaktor), Maciej Matwijów, Dobrosława Platt, Gabriela Sukiennik (sekretarz Redakcji)

z.14 2003
Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Adolf Juzwenko, Józef A. Kosiński (redaktor), Maciej Matwijów, Dobrosława Platt, Gabriela Sukiennik [zm. 28.05.2003] (sekretarz Redakcji)

z.15 2004 –   z. 16  2005  –  z. 17  2006  –  z. 18/19  2008
Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Adolf Juzwenko (redaktor), Maciej Matwijów (sekretarz Redakcji), Dobrosława Platt

z.20/21 2010 –   z. 22  2011   –   z. 23  2012   –   z. 24/25  2014  –  z. 26/27  2016
Jan A. Choroszy, Mariusz Dworsatschek, Adolf Juzwenko (redaktor naczelny), Maciej Matwijów, Paweł Pluta (sekretarz Redakcji)

z. 28 2017 – z.29 2018
Jan A. Choroszy, Mariusz Dworsatschek, Markus Eberharter, Marcin Hamkało, Adolf Juzwenko – redaktor naczelny, Waldemar Łazuga, Stanisław Pijaj, Jerzy Zdrada, Marta Pękalska (sekretarz redakcji)

z. 30 2019 – t. 32 (2022)
Adolf Juzwenko (ZNiO) – redaktor naczelny
Marta Pękalska (ZNiO) – sekretarz redakcji

 

 

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji