Dewizy łacińskie na monetach zachodniopomorskich, cz. I

Nowożytne monety zachodniopomorskie, emitowane przez poszczególne księstwa tej krainy, charakteryzują się między innymi łacińskimi dewizami, które są prywatnymi maksymami poszczególnych władców. Niezależnie od tego czy numizmat wprowadzany był do obiegu przez władcę świeckiego czy duchownego z reguły dewizy te miały charakter religijny, a emitent odnosił się w nich do wyższej instancji, Boga. Kolekcja monet zachodniopomorskich Działu Numizmatycznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich liczy obecnie 206 egzemplarzy, wliczając również kopie monet wykonywane przez Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Niezależnie od nominałów poszczególni książęta kładli swoje maksymy z reguły na rewersie danego pieniądza. Wśród monet ossolińskich najstarszym egzemplarzem zaopatrzonym w łacińską dewizę jest półtalar księcia szczecińskiego Jana Fryderyka (1569–1600), którego dewiza brzmiała: AVXILIVM MEVM A DOMINO – Pomoc Moja Od Pana. Otacza ona dziewięciopolowy wielki herb Księstwa Pomorskiego, który kształtować się zaczął w 2. połowie XV wieku. Prezentowany półtalar wybity został w 1594 roku w mennicy w Szczecinie, a znajdujące się w legendach otokowych orle skrzydła są znakiem mincmistrza Gregora Westpfahla.

Pomorze Zachodnie, Księstwo Szczecińskie, Jan Fryderyk, półtalar 1594,
men. Szczecin, Gregor Westpfahl.
Av: -IOHAN5FRID5D5G5STETIN5POME, popiersie księcia w ozdobnej zbroi i wydatnej kryzie, w prawo, prawą rękę ma podpartą pod bok, z kolei lewa dłoń spoczywa na rękojeści miecza.
Rv: [orle skrzydło]AVXILIVM5MEVM-A5DOMINO51594, dziewięciopolowy wielki herb Księstwa Pomorskiego (1: Gryf Księstwa Szczecińskiego; 2: Gryf Księstwa Pomorskiego; 3: Gryf Księstwa Kaszubskiego; 4: Gryf Księstwa Wendyjskiego; 5: Lew na murze Księstwa Rugijskiego; 6: Rybogryf Ziemi Uznamskiej; 7: Gryf Ziemi Bardzkiej; 8: Krzyż i cztery róże Hrabstwa Gützkowskiego; 9: Gryf nad szachownicą Księstwa Wołogoskiego).
Srebro; 15,740 g; 37,1 mm; 350˚; skrzydła orła w legendach otokowych są znakiem mincmistrza Gregora Westpfahla; Hildisch 5; Olding 24; nr inw. C 15557.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.