Dewizy łacińskie na monetach zachodniopomorskich, cz. II

Nowożytne monety zachodniopomorskie, emitowane przez poszczególne księstwa tej krainy, charakteryzują się między innymi łacińskimi dewizami, które są prywatnymi maksymami poszczególnych władców. Prezentowany dzisiaj Państwu post jest drugą częścią serii zapoczątkowanej 1. marca 2022 roku, kiedy to zaprezentowaliśmy dewizę księcia szczecińskiego Jana Fryderyka (1569–1600). Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować Państwu łacińską dewizę księcia wołogoskiego, Filipa Juliusza (1592–1625): RECTE FACIENS NEMINEM TIMEAS – Słusznie Czyniąc Nikogo Się Nie Bój. W kolekcji monet polskich Działu Numizmatycznego Zakładu Narodowe im. Ossolińskich zarejestrowano 27 numizmatów księcia Filipa Juliusza. Prezentowana dewiza obecna jest jedynie na trzech monetach tego władcy, wszystkie o nominale podwójnego szeląga. Na drobniejszych monetach Filipa Juliusza, o nominale 1/24 talara (grosz), występowała inna łacińska dewiza: SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS – Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Notujemy ją aż na 15 monetach ze zbioru ossolińskiego, w tym na jednej fałszywej. Prezentujemy Państwu jedną grubszą monetę z naszej kolekcji z dewizą RECTE FACIENS NEMINEM TIMEAS (ryc. 1) oraz jeden numizmat noszący w otoku rewersu drugą z prezentowanych sentencji łacińskich (ryc. 2).

Ryc.1

Pomorze Zachodnie, Księstwo Wołogoskie, Filip Juliusz, podwójny szeląg 1611, men. Nowopole (Franzburg), Joachim Köneke.
Av: PHILIPPUS·IULIUS·H·Z·S·P·, czteropolowa tarcza herbowa (1: Gryf Księstwa Szczecińskiego; 2: Gryf Księstwa Kaszubskiego; 3: Gryf Ziemi Bardzkiej ; 4: Gryf nad szachownicą Księstwa Wołogoskiego), z boków i nad tarczą data 16·11.
Rv: RECTE·FACI·NE·METUAS·, przeplatające się litery DS, z boków półłuki, w których po kulce, u dołu trójliść.
Srebro; 2,787 g; 26,4 mm; 45˚; Hildisch 201; Olding 130a; nr inw. C 16181.

Ryc.2

Pomorze Zachodnie, Księstwo Wołogoskie, Filip Juliusz, 1/24 talara (grosz) 1616, men. Nowopole (Franzburg), Joachim Köneke.
Av: PHILIP·IULIUS+H·Z·S·P·, czteropolowy herb Księstwa Wołogoskiego (1: Gryf Księstwa Wendyjskiego; 2: Gryf Księstwa Kaszubskiego; 3: Gryf Księstwa Bardzkiego; 4: Gryf nad szachownicą Księstwa Wołogoskiego).
Rv: ·SIDEUS·P·N·Q·C·NOS·, jabłko panowania z cyframi Z4, u góry data 6-1 / 1-6.
Srebro; 1,418 g; 20,6 mm; 210˚; Hildisch 186; Olding 119b; nr inw. C 10983.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.