„Dwa spojrzenia na akcję Wisła” – dyskusja historyków w Ossolineum

W środę, 22 lutego, w ossolińskim Refektarzu odbyła się dyskusja z udziałem historyków, ekspertów w dziedzinie historii najnowszej i Kresów Wschodnich. Jej tematem były wciąż budzące emocje wydarzenia z 1947 r., kiedy to decyzją władz PRL przymusowo przesiedlono ludność ukraińską z południowo-wschodniej Polski. Akcja „Wisła”, jak nazwano tę operację, na zawsze zmieniła zarówno życie przesiedlonych, jak i kolejnych setek tysięcy ich potomków. W bezprecedensowy sposób wyludniono południowo-wschodnie połacie kraju, a opustoszałe wsie Beskidu Niskiego i Bieszczad do dziś są świadectwem tego dramatu.

Akcja „Wisła” to wciąż obecny w przestrzeni publicznej temat, który jest osią wielu debat, przedmiotem badań naukowych i ocen. Tym bardziej cieszymy się, że dyskusja w Ossolineum spotkała się z dużym zainteresowaniem i zaowocowała niezwykle interesującymi rozmowami – również z udziałem publiczności.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność, a szczególnie pragniemy podziękować za udział w spotkaniu panu Yurijowi Tokarowi – Konsulowi Generalnemu Ukrainy we Wrocławiu.

W dyskusji „Dwa spojrzenia na akcję »Wisła«” wzięli udział:

  • Grzegorz Hryciuk – historyk, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujący się narodowościami Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., historią Rosji i ZSRR oraz stosunkami polsko-radzieckimi i polsko-rosyjskimi, autor książki Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948 (2005),
  • Grzegorz Motyka –  historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, autor mającej właśnie swoją premierę publikacji Akcja „Wisła” ’47. Komunistyczna czystka etniczna,
  • Jan Pisuliński – historyk specjalizujący się w historii powszechnej po 1918 roku; nauczyciel akademickiego związanego z Uniwersytetem Rzeszowskim, autor publikacji Akcja specjalna „Wisła” (2017), której drugie wydanie ukazało się w 2022 r.

Rozmowę moderował redaktor Mirosław Maciorowski.

Podczas spotkania była możliwość zakupienia najnowszej książki prof. Grzegorza Motyki oraz drugiego wydania książki prof. Jana Pisulińskiego.

Organizatorzy spotkania: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Literackie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.