Dyrektor Łukasz Kamiński z pierwszą wizytą we Lwowie

W dniach 13-16 września, ze swoją pierwszą wizytą jako dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, przyjechał do Lwowa dr Łukasz Kamiński. Towarzyszyła mu pełnomocnik ZNiO ds. Współpracy z Zagranicą, dr Wiktoria Malicka.

Pierwsze kroki ossolińska delegacja skierowała do partnerskiej instytucji – Lwowskiej Naukowej Narodowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka. Dyrektor generalny Biblioteki, dr Wasyl Fersztej, zapoznał dyr. Kamińskiego z warunkami przechowywania i ochrony zbiorów w czasie wojny, prezentując zabezpieczenia przeciwpożarowe w magazynie rękopisów, a także skrzynie ewakuacyjne, szafy pancerne i system regałów przesuwnych zakupionych z grantu Fundacji ALIPH. Dyr. Kamiński został również oprowadzony po dawnym gmachu Ossolineum.

Dyr. Łukasz Kamiński miał też okazję odwiedzić Wydział Książki Europejskiej przy ul. Łyczakowskiej, w którym obecnie porządkowany jest księgozbiór, który na skutek sowieckiej koncentracji zbiorów był w latach 1940-2001 r. zgromadzony w d. kościele jezuitów. Zaprezentowane w czasie wizyty książki pochodzą z księgozbiorów publicznych i prywatnych przedstawicieli wszystkich grup narodowych i religijnych Lwowa i odzwierciedlają tragiczny los księgozbiorów celowo rozproszonych na skutek działań reżimów totalitarnych.

Wizyta w Bibliotece im. Stefanyka była kontynuowana w d. Pałacu Baworowskich – dzisiaj Instytucie Badań Bibliotecznych Zasobów Sztuki, gdzie odbyło się 98. Spotkanie Ossolińskie. Szczególny czas wojny w Ukrainie został odzwierciedlony w temacie wystąpienia dyr. Łukasza Kamińskiego: „Historia jako narzędzie agresji. Rosyjska wojna informacyjna z perspektywy europejskiej”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem; zgromadziło prawie 60 osób na miejscu i ponad 300 na kanałach FB obu instytucji. Wydarzenie było dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszy celowego.

Drugi dzień we Lwowie rozpoczął się wizytą na Cmentarzu Łyczakowskim, gdzie dyr. Łukasz Kamiński odwiedził groby przedwojennych dyrektorów Ossolineum, a następnie, wspólnie z p. Konsul Generalną RP we Lwowie Elizą Dzwonkiewicz, zapalił znicze na grobach żołnierzy poległych na trwającej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.

Następnie dyr. Łukasz Kamiński spotkał się z dyrektorami lwowskich muzeów, do których po II wojnie światowej trafiły ossolińskie kolekcje: dyrektorem Lwowskiego Muzeum Historii Religii Orestem Malycem, dyrektorem Lwowskiego Muzeum Historycznego prof. Romanem Czmełykiem, dyrektorem Instytutu Narodoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk prof. Stepanem Pawlukiem oraz dyrektorem Lwowskiej Galerii Sztuki, Tarasem Woźniakiem. Rozmowy dotyczyły wspólnych planów wystawienniczych i projektów na przyszłość.

Po południu dyr. Łukasz Kamiński odbył spotkanie z rektorem Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, prof. Wołodymyrem Melnykiem, po czym w Sali Lustrzanej Uniwersytetu wygłosił wykład, pt. „Polskie doświadczenie Solidarności”. Celem wykładu było z jednej strony przedstawienie fenomenu, jakim była polska Solidarność – związek zawodowy i jednocześnie wielki ruch społeczny, a z drugiej strony równoległego zjawiska – wsparcia dla „Solidarności” i Polaków, co w sposób szczególny, choć w innej skali, przypomina dzisiejszą solidarność i pomoc państw świata zachodniego dla Ukrainy w trudnym czasie wojny. Wykład odbył się w ramach wspólnego projektu Ossolineum i Konsulatu Generalnego we Lwowie „Razem w zjednoczonej Europie”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.