Grupy zorganizowane

INFORMATOR

Podczas zajęć ossolińskich stosujemy metody aktywizujące uczniów. Podstawę stanowi sprzyjająca twórczym dyskusjom rozmowa kierowana, która zwiększa zaangażowanie uczestników. Karty pracy dołączone do wybranych tematów zachęcają do samodzielnego sprawdzenia przyswojonej wiedzy i kreatywnego jej wykorzystania. W swoim zamyśle lekcje ossolińskie mają pogłębiać wiedzę humanistyczną zdobywaną przez uczniów w ramach edukacji szkolnej, a także inspirować ich do własnych poszukiwań.

Szkoły podstawowe:
klasy I-III
klasy IV-VII

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Dorośli

INFORMATOR (PDF)


Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (m.in. w celu dokumentacji i promocji działań edukacyjnych na stronach internetowych oraz w social mediach – na fanpage’ach ZNiO). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.
Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację. Brak informacji przekazanej w formie pisemnej do Działu Edukacji i Prezentacji Zbiorów przed rozpoczęciem zajęć jest równoznaczny ze zgodą na korzystanie przez ZNiO ze zdjęć, o których mowa powyżej.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji