Szkoły

LEKCJE MUZEALNE 

Bezpłatne lekcje o Mikołaju Koperniku oraz wpływie jego dzieła na naukę i historię – oferta specjalna

W ramach programu towarzyszącego wystawie czasowej „Kopernik – Influencje” przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę bezpłatnych lekcji, adresowanych do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.  

Zajęcia realizowane są od 9 stycznia do 15 marca 2024 dla grup liczących maksymalnie 30 uczniów. Odbywają się od wtorku do piątku, w godzinach 10:15–17:00 (pierwsza lekcja: 10:15, ostatnia lekcja: 15.30). Czas trwania: 65 minut.

Zapisy: przez formularz zgłoszeniowy

 

Uczniowie klas I—III szkół podstawowych:

W starych księgach zapisane – Mikołaj Kopernik i jego tajemnice

„O obrotach sfer niebieskich” Mikołaja Kopernika to obecnie jedna z najcenniejszych książek na świecie. Zajęcia na wystawie czasowej w Ossolineum będą niecodzienną okazją, żeby zobaczyć jej pierwsze wydanie, liczące sobie prawie 500 lat. Obejrzymy również inne ciekawe obiekty z kolekcji Ossolineum oraz poszukamy na wystawie rozwiązania zagadek, które pozwolą nam lepiej poznać postać najsłynniejszego astronoma.

Podstawa programowa:

rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; uczeń przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym; przedstawia wybrane postacie i prezentuje informacje o wielkich Polakach: astronom Mikołaj Kopernik.

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają bliżej postać Mikołaja Kopernika; 
 • przypomną sobie informacje dotyczące Układu Słonecznego;
 • zobaczą oryginalne starodruki astronomiczne, grafiki i medale;
 • samodzielnie rozwiążą zagadki z wykorzystaniem zabytków prezentowanych na wystawie. 

Uczniowie klas IV—VIII szkół podstawowych:

Kopernik – i co dalej?

„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”… ale co działo się później? Co wydarzyło się w nauce po opublikowaniu jednego z najważniejszych dzieł naukowych w historii?

Pierwodruk dzieła Kopernika, prezentowany na wystawie czasowej w Ossolineum, jest jedną z najdroższych i najbardziej znanych książek, której treść odmieniła dotychczasowe spojrzenie na świat, a jemu samemu przyniosła wielką sławę. Podczas zajęć obejrzymy ciekawe obiekty z kolekcji Ossolineum, w tym niezwykle cenne starodruki, opowiadające historię najważniejszego w dziejach odkrycia astronomicznego oraz jego wpływu na naukę i społeczeństwo.

Podstawa programowa:

 • (geografia) ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów Ziemi;
 • (historia) uczeń sytuuje w czasie i opowiada o postaciach i wydarzeniach o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej, m.in. o Mikołaju Koperniku i polskich żakach;

Podczas zajęć uczniowie:

 • zobaczą obiekty z kolekcji Ossolineum, związane z badaniami astronomicznymi, w tym pierwodruk dzieła „O obrotach sfer niebieskich”;
 • poznają rolę, jaką w historii odegrał tzw. przełom kopernikański;
 • rozwiążą ciekawe zadania w oparciu o wystawę.

 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych:

Kopernik Influencer – wiele twarzy astronoma

„Influencja” to w języku staropolskim słowo oznaczające wpływ, oddziaływanie na los człowieka. Obecnie zaś, w dobie mediów społecznościowych, kojarzyć się może jednoznacznie ze współczesnymi influencerami. Być może Kopernik był jednym z pierwszych… Podczas spotkania z okazji Roku Kopernika, na wystawie czasowej zobaczymy cenne kopernikana z kolekcji Ossolineum, dzięki którym przekonamy się, jaki wpływ na społeczeństwo oraz dalszy rozwój nauki miał przewrót kopernikański.

Podstawa programowa:

 • (geografia – rozszerzenie) uczeń prezentuje teorię heliocentryczną Mikołaja Kopernika, znaczenie współczesnych metod badań kosmicznych oraz osiągnięcia naukowców, w tym Polaków, w poznawaniu wszechświata; 
 • (historia) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego;
 • ugruntowuje potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia współczesnych mechanizmów społecznych i kulturowych.

Podczas zajęć uczniowie:

 • zobaczą cenne obiekty z kolekcji Ossolineum, dokumentujące historię badań nad wszechświatem, w tym pierwsze wydanie „O obrotach sfer niebieskich”;
 • obejrzą różne wizerunki oraz ujęcia postaci astronoma obecne na przestrzeni wieków w literaturze i sztuce;
 • dowiedzą się jaki wpływ na dalszy rozwój nauki oraz społeczeństwo Europy miał przewrót kopernikański.

LEKCJE MUZEALNE – OFERTA STAŁA

czas trwania: ok. 65 min.

koszt: 

 • 150 zł za grupę do 15 os.
 • 200 zł za grupę do 30 os.

Rezerwacja zajęć przez formularz: REZERWACJA


O! Ossolineum

Lekcje muzealne dla uczniów klas IV-VI i VII-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

Kiedy i dlaczego powołano do życia Zakład Narodowy im. Ossolińskich? Co dziś skrywają mury wrocławskiego, barokowego gmachu z kopułą? W czasie zajęć uczniowie będą mieli okazję usłyszeć  historię jednej z najważniejszych polskich instytucji, która od ponad dwustu lat realizuje misję dbania o narodowe dziedzictwo, a także dowiedzieć się, jakie bezcenne zabytki znajdują się w jej zbiorach.   

Zajęcia zostaną dostosowane do wieku i wiedzy odbiorców.

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają historię Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz jego najcenniejsze zbiory;
 • poznają postacie założycieli Ossolineum: hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i księcia Henryka Lubomirskiego;
 • uświadomią sobie jaką rolę odegrało Ossolineum w walce o wolność Polski;
 • zwiedzą zakamarki gmachu głównego Ossolineum (w miarę ich dostępności);
 • zobaczą wybrane przykłady zbiorów Ossolineum, w tym faksymile cennych starodruków.

Podstawa programowa (historia)

Uczeń:

 • poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje (klasa 4);
 • wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej z właściwymi regionami (klasa 4);
 • omawia położenie Polaków w zaborach pruskim i austriackim […] (klasy 5-8);
 • wyjaśnia cele i opisuje metody działań zaborców wobec mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej – […] autonomia galicyjska (klasy 5-8);
 • opisuje formowanie się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków (klasy 5-8);
 • przedstawia bezpośrednie skutki II wojny światowej, w tym problem zmiany granic i przesiedleń ludności (klasy 5-8);
 • rozpoznaje i charakteryzuje dorobek kultury polskiej w I połowie XIX wieku […] (liceum/technikum);
 • charakteryzuje sytuację polityczną, społeczno-gospodarczą i kulturową Królestwa Polskiego, ziem zabranych, zaboru pruskiego i austriackiego (liceum/technikum);
 • charakteryzuje proces formowania się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków i innych grup narodowych zamieszkujących tereny dawnej Rzeczypospolitej; dostrzega kluczowe znaczenie utrzymania i przekazywania polskiego kodu kulturowego (wiara, język) dla podtrzymania świadomości narodowej (liceum/technikum);
 • opisuje straty demograficzne, terytorialne, gospodarcze i kulturowe po II wojnie światowej (ze szczególnym uwzględnieniem wymuszonych migracji milionów Polaków […]) (liceum/technikum).

 

—————————————————————————————————

Zakład Narodowy im. Ossolińskich  zaprasza na lekcje muzealne zarówno dzieci ze szkół podstawowych, od czwartych do ósmych klas, jak i uczniów szkół ponadpodstawowych. Wszystkie zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych.

MIEJSCE
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ul. Szewska 37, Wrocław

KONTAKT

Dział Programowy
dzialprogramowy@ossolineum.pl
tel. (71) 37 19 570, (71) 37 19 571, (71) 37 19 572

www.ossolineum.pl
www.facebook.com/Ossolineum/
https://www.instagram.com/ossolineum__/

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji