Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

J.Maszkowski, Józef Maksymilian Ossoliński, ok.1818

Zapraszamy uczniów na zajęcia pogrupowane według czterech kategorii: historia, literatura, kultura i sztuka. Poszczególne zagadnienia pokazują różnorodność kolekcji, obejmującej zarówno zasoby biblioteczne, jak i obiekty muzealne. Zgromadzone w Ossolineum zbiory pozwalają na realizację bardzo szerokiego zakresu tematycznego, a prezentacje nie tylko odwołują się do samych artefaktów, ale również budują rozległe konteksty. Celem spotkań jest uświadomienie młodzieży, że dziedzictwo kulturowe jest nie tylko znakiem historii, ale żywym elementem życia społecznego.


HISTORIA
O Ossolineum słów kilka
Na zajęciach młodzież pozna sylwetki współtwórców Ossolineum — jednej z najważniejszych polskich instytucji dbających o dziedzictwo narodowe. Słuchaczom przedstawieni zostaną hrabia Józef Maksymilian Ossoliński — niezwykły kolekcjoner, którego pasją były książki, oraz książę Henryk Lubomirski — znawca sztuki. Uczniowie poznają też historię Zakładu Narodowego, jego misję oraz zbiory. Zastanowią się nad sensem słów „utrata niepodległości politycznej, a utrata niepodległości duchowej — to nie jedno i to samo”. W miarę możliwości zwiedzą również zabytkowe wnętrza dawnego klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą będącego siedzibą Ossolineum.

Już nie Breslau, jeszcze nie Wrocław. Stolica Dolnego Śląska na fotografii
Tematem zajęć jest mała ojczyzna. W czasie spotkania uczniowie zobaczą na fotografiach, jak wyglądał Wrocław po zakończeniu wojny i dowiedzą się, z jakimi problemami borykali się pierwsi polscy mieszkańcy miasta. Dzięki temu będą mogli lepiej zrozumieć historię miejsca, w którym żyją.

Plakat z archiwum Pomarańczowej Alternatywy, ok.1987

Skąd się wzięły krasnoludki we Wrocławiu, czyli rzecz o Pomarańczowej Alternatywie
W czasie lekcji zostanie przedstawiona historia niezwykłego ruchu happeningowego, który w drugiej połowie lat 80. opanował Wrocław, a następnie rozprzestrzenił się w innych miastach Polski. Uczniowie będą mogli wspólnie zastanowić się nad siłą inicjatyw społecznych, ich znaczeniem oraz nad formami, jakie przybierają współczesne protesty obywatelskie.

 

LITERATURA

Nie bój się „Zemsty”. Co o komedii Aleksandra Fredry wiedzieć powinniśmy
Na zajęciach zostaną zaprezentowane bogate zbiory Ossolineum dotyczące autora Zemsty (m.in. unikatowy rękopis wspomnianego tekstu). Uczniowie poznają postać komediopisarza, odkryją, kto i na kim mści się w komedii, a także dowiedzą się, że zemsta nie popłaca. Będą mieli też okazję spojrzeć na lekturę szkolną przez pryzmat mniej znanych faktów z życia pisarza.

„Quo vadis”, „Trylogia”, „Krzyżacy”, czyli Henryk Sienkiewicz w kolekcji Ossolineum
Chlubą Ossolineum jest największy i najcenniejszy zbiór rękopisów Sienkiewicza obejmujący m.in. autografy Trylogii czy W pustyni i w puszczy. W czasie zajęć przed – stawiona zostanie niezwykła biografia autora Krzyżaków, który osiągnął niebywałą popularność w kraju i za granicą. Uczniowie zapoznają się z twórczością Sienkiewicza oraz zastanowią się nad współczesną recepcją dzieł pisarza.

O krawcu, który został noblistą — niezwykłe życie Władysława S. Reymonta
Zajęcia poświęcone są Władysławowi S. Reymontowi i jego twórczości. Uczestnicy spotkania poznają historię powstania najważniejszych dzieł autora Chłopów i Ziemi obiecanej. Przyglądając się barwnemu życiorysowi pisarza, odkryją również, jak ważne są determinacja i upór w dążeniu do realizacji swoich pasji oraz przekonają się, że warto podążać za marzeniami.

Współczesne rękopisy literackie — z archiwum poetów i pisarzy
W Ossolineum przechowywane są liczne archiwa mistrzów pióra, w których zna – leźć można utwory literackie, dzienniki, szkolne świadectwa czy listy, ujawniające nieznane, często zaskakujące oblicze literatów. Na zajęciach uczniowie, analizując dokumenty, będą mogli poznać życie i twórczość wybranych autorów. Dowiedzą się m.in., jak wygląda rękopis Kartoteki Tadeusza Różewicza, co zawierają wspomnienia Agnieszki Osieckiej, a także… jakim uczniem był Marek Hłasko.

 

KULTURA

P.Galle, Icones…, pocz. XVII w.

Od deski do deski — fascynujący świat średniowiecza
W czasie zajęć prezentowany będzie mały fragment kultury średniowiecza, epoki trwającej 1000 lat. Poznając perły ossolińskich zbiorów, takie jak miniatury malowane na kartach pergaminowych kodeksów liturgicznych i kalendarzy, pomniki języka polskiego, np. Bogurodzicę, nietypowe mapy czy najstarsze polskie numizmaty, uczniowie odkryją niezwykłą wyobraźnię i kunszt średniowiecznych mistrzów.

 

„Polacy nie gęsi, iż swój język mają” — w kręgu renesansu
Zajęcia ukazują epokę odrodzenia przez pryzmat różnorodnych wytworów ówczesnej kultury. W czasie lekcji uczniom zostaną przedstawione największe skarby literatury staropolskiej, takie jak pierwsze wydania dzieł humanistów Jana Kochanowskiego i Mikołaja Reja, katolickie i różnowiercze edycje Biblii, a także rękopiśmienne, kartograficzne i numizmatyczne unikaty. W pięknych ilustracjach zdobiących stare druki będą mogli odkryć charakterystyczne cechy sztuki renesansowej. Kontakt z różnorodnymi artefaktami pozwoli uczestnikom na wszechstronne poznanie tej przełomowej epoki.

 

Barokowe rebusy w klasztornej jadalni
Kilkanaście lat temu w Ossolineum odkryto barokowe malowidła. Zapraszamy uczestników do wspólnego rozszyfrowania ich treści. W czasie zajęć uczniowie będą mogli poznać zagadnienia związane z nowożytną ikonografią, a dzięki odpowiednio przygotowanym kartom pracy − samodzielnie odkrywać znaczenie użytych w przedstawieniach symboli i alegorii.

 

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji