Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

J.Maszkowski, Józef Maksymilian Ossoliński, ok.1818

Zapraszamy uczniów na zajęcia pogrupowane według czterech kategorii: historia, literatura, kultura i sztuka. Poszczególne zagadnienia pokazują różnorodność kolekcji, obejmującej zarówno zasoby biblioteczne, jak i obiekty muzealne. Zgromadzone w Ossolineum zbiory pozwalają na realizację bardzo szerokiego zakresu tematycznego, a prezentacje nie tylko odwołują się do samych artefaktów, ale również budują rozległe konteksty. Celem spotkań jest uświadomienie młodzieży, że dziedzictwo kulturowe jest nie tylko znakiem historii, ale żywym elementem życia społecznego.


Biblioteczne książek wędrówki
Czy wiesz, że zanim książka trafi do rąk czytelnika, przebywa długą drogę? Informacja o tym, że nowa książka jest już w bibliotece, musi trafić do kliku miejsc. Podczas zajęć uczniowie zdobędą praktyczną wiedzę o tym, jak poruszać się po labiryncie biblioteki. Poznają sposoby wyszukiwania potrzebnych pozycji, rodzaje katalogów i zasady korzystania z czytelni.

HISTORIA
O Ossolineum słów kilka
Masz hobby? A może jesteś kolekcjonerem? Na zajęciach uczestnicy poznają sylwetkę hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego — niezwykłego zbieracza, którego pasją były książki. Zastanowią się także nad sensem jego słów: utrata niepodległości politycznej, a utrata niepodległości duchowej — to nie jedno i to samo. Odkryją też cenne zbiory umieszczone w licznych gabinetach i działach specjalnych. W miarę możliwości zwiedzą także zabytkowe wnętrza dawnego klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą.

Już nie Breslau, jeszcze nie Wrocław. Stolica Dolnego Śląska na fotografii
Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak wyglądał Twój dom, Twoja ulica czy Wrocław po zakończeniu II wojny światowej? W czasie spotkania uczniowie zobaczą na fotografiach, jak wyglądał Wrocław po zakończeniu wojny i z jakimi problemami borykali się pierwsi polscy mieszkańcy miasta. Dzięki temu młodzież będzie mogła lepiej zrozumieć historię swojej małej ojczyzny.

Plakat z archiwum Pomarańczowej Alternatywy, ok.1987

Skąd się wzięły krasnoludki we Wrocławiu, czyli rzecz o Pomarańczowej Alternatywie
Jak obecnie ludzie reagują na wydarzenia polityczne? Jakie formy przybierają dzisiejsze protesty? W czasie lekcji uczniowie poznają historię niezwykłego ruchu happeningowego, który w drugiej połowie lat 80. opanował Wrocław, a następnie rozprzestrzenił się w innych miastach Polski. Będą również mogli wspólnie zastanowić się nad siłą ruchów społecznych oraz ich znaczeniem

 

LITERATURA

Nie bój się „Zemsty”. Co o komedii Aleksandra Fredry wiedzieć powinniśmy
Czy komedia Aleksandra Fredry może być pasjonującą lekturą, a nie tylko obowiązkiem szkolnym? Na zajęciach uczniowie będą mogli obejrzeć bogate zbiory Ossolineum dotyczące autora Zemsty (m.in. unikatowy rękopis). Poznają opowieść prezentującą postać komediopisarza, ukazującą, kto i na kim mści się w komedii, a także udowadniającą, że zemsta nie popłaca. Będą mieli też okazję spojrzeć na lekturę szkolną przez pryzmat mniej znanych faktów z życia pisarza.

Nie „Na marne”. Henryk Sienkiewicz w kolekcji Ossolineum
Czy wiesz, że Henryk Sienkiewicz był celebrytą swoich czasów, a jego życie było niezwykle ciekawe? Wbrew tytułowi debiutu pisarza (Na marne) działalność literacka oraz społeczna pisarza nie zostały zapomniane. Niedoszły lekarz i prawnik, jako powieściopisarz — a także twórca opowiadań, nowel i listów — osiągnął niebywałą popularność w kraju i za granicą. Chlubą Ossolineum jest największy i najcenniejszy zbiór rękopisów Sienkiewicza, obejmujący m.in. autografy Trylogii czy W pustyni i w puszczy. Uczniowie zapoznają się z niezwykłym życiem i popularnością autora Krzyżaków oraz zastanowią się nad współczesnym odbiorem dzieł pisarza.

O krawcu, który został noblistą — niezwykłe życie Władysława S. Reymonta
Czy wiesz, że ci, dla których pisanie książek stało się zawodem, wcześniej często parali się przeróżnymi zajęciami? Tak było z Władysławem S. Reymontem. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jakie ciekawostki skrywa życiorys pisarza, oraz przekonają się, że warto podążać za swoimi marzeniami. Odkryją również, jak ważna jest pasja i upór w dążeniu do ich realizacji.

Współczesne rękopisy literackie — z archiwum poetów i pisarzy
Jakie tajemnice skrywają archiwa poetów i pisarzy? W Dziale Rękopisów przechowywane są liczne manuskrypty związane z mistrzami pióra. Znajdują się tu archiwa, w których znaleźć można utwory literackie, dzienniki, szkolne świadectwa czy listy, ujawniające nieznane, często zaskakujące oblicze literatów. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się np. jak wygląda rękopis Kartoteki Tadeusza Różewicza, co zawierają wspomnienia Agnieszki Osieckiej, a także… jakim uczniem był Marek Hłasko.

 

SZTUKA

P.Galle, Icones…, pocz. XVII w.

Barokowe rebusy w klasztornej jadalni
Czy wiesz, że kilkanaście lat temu podczas prac konserwatorskich w Ossolineum spod warstwy tynku wyłoniły się malowidła sprzed 300 lat? Na zajęciach zapraszamy uczestników do wspólnego zbadania barokowych polichromii oraz rozszyfrowania ich znaczenia, ukrytego pod postacią symboli i alegorii. Uczniowie będą mogli, dzięki odpowiednio przygotowanym kartom pracy, samodzielnie rozwiązać to frapujące zadanie i zrozumieć malarskie opowieści.

Motywy biblijne
Z czego słynie biblijna Judyta? Kto podglądał Zuzannę? Dzięki wyszperanym w ossolińskich zbiorach grafikom, rysunkom, ilustracjom czy numizmatom młodzież będzie mogła poszukać odpowiedzi na te i inne pytania.W czasie zajęć uczniowie sprawdzą, jak twórcy starali się zobrazować biblijne opowieści — będą mogli rozpoznawać te najbardziej popularne oraz odkrywać takie, które w ikonografii występują dosyć rzadko.

 

EPOKI

Kultura średniowiecza
Skąd wzięło się określenie „benedyktyńska praca”? Co to jest inkunabuł? W czasie zajęć prezentowany będzie mały fragment kultury średniowiecza, epoki
trwającej 1000 lat. Poprzez perły ossolińskich zbiorów, takie jak miniatury malowane na kartach pergaminowych kodeksów liturgicznych i kalendarzy, pomniki języka polskiego, nietypowe mapy czy najstarsze polskie numizmaty uczniowie będą mogli poznać niezwykłą wyobraźnię i kunszt średniowiecznych mistrzów.

Kultura renesansu
Z jakiego utworu pochodzi słynne: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”? Uczniowie poznają największe skarby literatury staropolskiej, takie jak pierwsze wydania dzieł humanistów: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja; katolickie i różnowiercze edycje Biblii, a także rękopiśmienne, kartograficzne i numizmatyczne unikaty. W pięknych ilustracjach zdobiących stare druki będą mogli odkryć charakterystyczne
cechy sztuki renesansowej. Kontakt z różnorodnymi artefaktami pozwoli uczestnikom na wszechstronne rozpoznanie tej przełomowej epoki.

Rembrandt, Brodaty mężczyzna w aksamitnym berecie…, akwaforta, 1637

Kultura baroku
Czym był sarmatyzm i kontrreformacja? W jaki sposób myśleli ludzie baroku? Na zajęciach uczniowie będą mogli zobaczyć liczne przykłady ówczesnej kultury:
najstarsze polskie rękopisy, religijne druki w pięknych oprawach, diariusze wojenne,rysunki i grafiki (m.in. Rembrandta), miniatury i królewskie numizmaty. Dzięki spojrzeniu na ów dorobek uczniowie będą mogli lepiej zrozumieć duchowe i artystyczne bogactwo epoki.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji