Klasy IV-VI

Zagadnienia adresowane do starszych uczniów mogą stanowić dopełnienie programu realizowanego w szkole, poszerzając wiedzę ogólną, zwłaszcza humanistyczną, a zetknięcie się z ossolińskimi zbiorami niewątpliwie uatrakcyjni lekcje poświęcone historii i językowi polskiemu.


Ossolińskie ABC
Czy znasz ważne dla polskiej kultury instytucje i wiesz, jaką pełnią rolę? Co to znaczy, że hrabia Ossoliński był bibliofilem?
Na zajęciach uczniowie nie tylko poszukają odpowiedzi na te pytania, ale również zetkną się z niezwykłymi przedmiotami, co pozwoli im rozwijać wrażliwość estetyczną. Poznają nietypowe książki, stare druki w drewnianej oprawie, święte kodeksy ze skórzanymi stronicami, miniatury z wizerunkami polskich władców czy medale bite w mennicach królewskich. Różnorodność prezentowanych artefaktów pomoże rozbudzić ciekawość dzieci i zachęcić je do czytania książek. Zwróci także uwagę na determinację, jaką musi wykazywać się kolekcjoner, aby zdobyć tak niezwykłe eksponaty.

 

J.Heweliusz, Prodromus astronomiae…, Gdańsk 1687-1690

Wpatrzeni w nocny nieboskłon
Gwiazdy, planety i konstelacje w kształcie zwierząt w Ossolineum?
To możliwe za sprawą starych ksiąg, ale również grafik i pamiątkowych medali. W trakcie zajęć uczniowie odkryją, jakie zwierzęta „znajdują się” na nieboskłonie i jakie wiążą się z nimi mity, poszerzą słownictwo związane z opisem konstelacji, planet oraz mitologii. Uczniowie wyjaśnią, co oznacza stwierdzenie: „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”, oraz będą mieli niepowtarzalną okazję zajrzeć do książki Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich. Posłuchają także ciekawych historii związanych z wybitnym astronomem.

 

Mapa jako wizerunek minionych epok
Czy wiesz, że dawne mapy są pamiątką przeszłości?
Uczniowie obejrzą mapy o nietypowych kształtach, ukazujące rzeczywistość w sposób dziś zdumiewający. Poprzez porównanie historycznych map z ich dzisiejszymi odpowiednikami będą mieli okazję skonfrontować dawne spojrzenie na świat ze współczesnymi jego wizerunkami.

 

Monety ze skarbonki rodziców. O monetach z okresu PRL-u
Jak wyglądały pieniądze, które w swoich skarbonkach trzymali nasi rodzice? Czym jest numizmatyka?
To niektóre z pytań, na jakie wspólnie będziemy szukać odpowiedzi w trakcie tych zajęć. Uczniowie będą mogli sprawdzić swe matematyczne zdolności i przeliczać stare nominały na nowe. Dowiedzą się również, co to jest awers i rewers, kto produkuje monety i do czego służą monety próbne i pamiątkowe.

 

O polskich królach opowieści prawdziwe i legendą osnute. Zajęcia z grą planszową
Lubisz łączyć przyjemne z pożytecznym? Rzuć kostką przez polskie dzieje!
W starych książkach i na pożółkłych rycinach można odnaleźć wiele niesamowitych historii dotyczących polskich królów. Niektóre z nich wydarzyły się na pewno, odnośnie prawdziwości innych nie ma zgody wśród historyków. Są również takie, które zawierają jedynie ziarno prawdy, ale są tak barwne i ciekawe, że warto je przypomnieć. W czasie zajęć uczniowie będą poznawać polską historię, spotykając władców na planszy gry Piast z 1904 roku.

 

Most Cesarski (obecnie Grunwaldzki), pocztówka, ok.1911

Wrocław — Wenecja Północy
Wrocław rzekami stoi. Jaką rolę odgrywały one niegdyś, a jaką pełnią dzisiaj?
Na zajęciach uczniowie będą mieli okazję porównać dawną i dzisiejszą mapę Wrocławia, poznać intrygującą historię kilku mostów, ich znaczenie dla miasta oraz konstrukcję. Dowiedzą się, jak wyglądały na przestrzeni wieków i dlaczego stolica Dolnego Śląska jest nazywana Wenecją Północy. Nie zabraknie także miejsca na zgadywankę.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji