Klasy IV-VII

Zagadnienia adresowane do starszych uczniów mogą stanowić dopełnienie programu realizowanego w szkole, poszerzając wiedzę ogólną, zwłaszcza humanistyczną, a zetknięcie się z ossolińskimi zbiorami niewątpliwie uatrakcyjni lekcje poświęcone historii i językowi polskiemu.


Ossolińskie ABC

Tematem spotkania są historia Ossolineum oraz jego bogate zbiory. Uczniowie poznają nietypowe obiekty: średniowieczne kodeksy oprawione w deski obciągnięte skórą, stare druki w okładkach ze srebra, miniatury z wizerunkami polskich władców czy medale bite w królewskich mennicach. Dzieje Zakładu Narodowego i różnorodność prezentowanych artefaktów rozbudzą ciekawość dzieci i zwrócą ich uwagę na znaczenie kulturowego dziedzictwa narodowego, którego ważną częścią jest Ossolineum.

.

 

J.Heweliusz, Prodromus astronomiae…, Gdańsk 1687-1690

Wpatrzeni w nocny nieboskłon
W czasie lekcji prezentowane będą stare księgi, ryciny i pamiątkowe medale przedstawiające gwiazdy i planety. Dzięki nim uczniowie odkryją, jakie zwierzęta „znajdują się” na nieboskłonie i jakie wiążą się z nimi mity, poszerzą słownictwo związane z opisem konstelacji i planet oraz mitologią. Zastanowią się nad tym, co oznacza stwierdzenie: „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię” oraz będą mieli niepowtarzalną okazję zajrzeć do dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich”.

 

Mapa jako wizerunek minionych epok
Mapy są pamiątkami przeszłości pomagającymi poznać dawne sposoby postrzegania świata. W czasie lekcji uczniowie obejrzą ich przykłady o nietypowych kształtach, niejednokrotnie ukazujące rzeczywistość w sposób dziś zdumiewający. Porównując historyczne mapy z ich dzisiejszymi odpowiednikami, będą mieli okazję skonfrontować dawny sposób widzenia świata z tym, jak rozumiemy go współcześnie.

 

Monety ze skarbonki rodziców. O monetach z okresu PRL-u
Tematem lekcji są pieniądze i ich rola w życiu codziennym. Poznając środki płatnicze używane w czasach PRL-u, uczniowie dowiedzą się, co to jest awers i rewers, kto produkuje monety i do czego służą ich warianty próbne i pamiątkowe. Uczestnicy będą mogli również sprawdzić swoje matematyczne zdolności i przeliczać stare nominały na nowe.

 

Rzut kostką przez polskie dzieje
Tematem zajęć są dzieje Polski zaprezentowane przez historyczną grę planszową „Piast” stworzoną w 1904 r. W czasie spotkania uczestnicy odkryją inne zabytkowe planszówki oraz poznają wybrane postaci lub wydarzenia historyczne odpowiadające najważniejszym polom omawianej gry. W drugiej części zajęć uczniowie rozegrają partię „Piasta”.

.

 

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji