Gimnazja i licea

Gimnazja i licea

Gimnazja i licea

Stał dwór szlachecki z drzewa, lecz podmurowany…. O Polsce szlacheckiej (())

(…) poznanie, identyfikacja i poszanowanie tradycji oraz dziedzictwa narodowego.

W czasie zajęć uczestnicy przyjrzą się dworowi szlacheckiemu z zewnątrz i od środka, poznają mieszkańców i ich zwyczaje, dowiedzą się, jak spędzali czas wolny i świętowali, co jadali i w co się ubierali. Wykorzystamy bogaty materiał wizualny: stare mapy, grafiki i zdjęcia.

Podczas zajęć uczestnicy:

 • poznają układ wnętrza typowego polskiego dworku szlacheckiego
 • dowiedzą się, jak żyli jego mieszkańcy
 • przyswoją sobie nazwy szlacheckich urzędów
 • usłyszą o najciekawszych potrawach staropolskiej kuchni
 • poznają najważniejsze elementy szlacheckiego stroju
 • zdobędą informacje o szlacheckich zwyczajach i tradycjach.

 

Czy trudno było napisać Pana Tadeusza? Warsztat twórczego pisania (())

Uczeń (…) tworzy dłuższy tekst pisany lub mówiony (…) zgodnie z podstawowymi regułami jego organizacji, przestrzegając zasad spójności znaczeniowej i logicznej.

Pan Tadeusz to epopeja narodowa, symbol polskiej walki o wolność i niepodległość, ale przede wszystkim utwór literacki. Podczas zajęć skupimy się na tym, jak został napisany.

Podczas zajęć uczestnicy:

 • poznają Mickiewiczowski styl
 • będę trenować umiejętności przekształcania tekstu literackiego, redakcji i kompozycji oraz doskonalić świadomość językową
 • nauczą się świadomie stosować i przełamywać konwencje literackie i stylizacje
 • powiększą swój zasób leksykalny.

 

Pan Tadeusz w oczach innych

Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury (…)
(…) twórczo wykorzystuje wypowiedzi krytycznoliterackie i teoretycznoliterackie.

Pan Tadeusz nie zawsze był uważany za arcydzieło. Jego pierwszy nakład zalegał na półkach księgarni, a ówczesna krytyka nie szczędziła Mickiewiczowi kąśliwych uwag. Także dzisiaj książka ma zarówno przeciwników, jak i wielkich miłośników. Zastanowimy się nad wpływem, jaki Pan Tadeusz wywarł na pokolenia Polaków.

Podczas zajęć uczestnicy:

 • poznają opinie krytyków o Panu Tadeuszu
 • zapoznają się ze świadectwami lektury poematu w różnych epokach, dowiedzą się, jakie znaczenie miał Pan Tadeusz w czasach niewoli
 • poznają teksty literackie (poważne i parodystyczne), dla których poemat był inspiracją
 • usłyszą o współczesnych tekstach kultury: filmach i obrazach nawiązujących do tematyki wolności i patriotyzmu.

 

Niezwykłe życie Adama Mickiewicza

Wszyscy wiedzą, że Adam Mickiewicz napisał Pana Tadeusza. Uczymy się, że jego autor jest naszym wieszczem narodowym. Jednak co tak naprawdę wiemy o jego życiu? Zajęcia będą świetną okazją, by poznać go bliżej. Pomogą nam w tym interaktywne aplikacje i ruchome obrazy.

Podczas zajęć uczestnicy:

 • poznają rodzinę Mickiewiczów, dom i miasteczko, w którym Adam przyszedł na świat
 • dowiedzą się, jakie i gdzie młody Mickiewicz pobierał nauki
 • prześledzą trasy licznych i dalekich podróży poety
 • usłyszą o jego politycznym zaangażowaniu i działalności na emigracji.

 

W salonie romantycznym

Uczeń (…) dostrzega w czytanych utworach cechy charakterystyczne określonej epoki (…) romantyzm (…). Uczeń świadomie odbiera muzykę – rozpoznaje cechy utworu muzycznego (…). Uczeń (…) rozróżnia style i kierunki architektury i sztuk plastycznych oraz umieszcza je w odpowiednim porządku chronologicznym.

Romantyzm to wielka literatura, ale też teatr, muzyka i malarstwo. Dla romantyków bardzo ważna była idea korespondencji sztuk. Warsztat będzie podróżą w czasie. Bogaty audiowizualny materiał edukacyjny pozwoli na przyswojenie wielu treści w ciekawy sposób.

Podczas zajęć uczestnicy:

 • odwiedzą bibliotekę, w której znajdą dzieła literackie inspirujące Mickiewicza i innych romantyków
 • będą mieli okazję posłuchać opery i muzyki fortepianowej w romantycznym salonie
 • obejrzą galerię obrazów z czasu romantyzmu.

 

Mission impossible. „Kurier z Warszawy” w płonącej Europie

Uczeń (…) opisuje strukturę polityczną i wojskową oraz działalność Polskiego Państwa Podziemnego i ocenia historyczną rolę Armii Krajowej(…); wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu Powstania Warszawskiego oraz ocenia postawę aliantów i Związku Radzieckiego wobec powstania.

Podczas II wojny światowej Polskie Państwo Podziemne zorganizowało siatkę kurierską, która swoim zasięgiem obejmowała Europę i Bliski Wschód. Odważni kurierzy, często pokonując ogromne niebezpieczeństwa, przekazywali tajne informacje z i do okupowanego kraju. Jedną z ostatnich i najważniejszych misji do Londynu była wyprawa Jana Nowaka-Jeziorańskiego z meldunkiem o upadku powstania warszawskiego.

Podczas zajęć uczestnicy:

 • dowiedzą się, czym były i jak funkcjonowały Polskie Państwo Podziemne oraz Rząd na Uchodźstwie
 • poznają kurierów polskiego podziemia (m.in. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Elżbietę Zawadzką, Stanisława Marusarza)
 • zrozumieją, jak działali szpiedzy, w jaki sposób zmieniali tożsamość, szyfrowali informacje, ukrywali ważne dokumenty.

 

Monachijska szczekaczka i imperialiści z Waszyngtonu – dzieje Radia Wolna Europa

Uczeń (…) opisuje funkcje mediów w państwie demokratycznym i niedemokratycznym (…)
Uczeń (…) wyjaśnia, na czym polega zasada wolności słowa i wskazuje na przypadki jej
nadużycia.

Radio Wolna Europa (RWE) wiele znaczyło dla Polaków znajdujących się za żelazną kurtyną. W audycjach słuchanych nielegalnie, często w konspiracji, mówiono prawdę o wydarzeniach na świecie i sytuacji w kraju. Propaganda komunistyczna, a także służby bezpieczeństwa nie pozostawały obojętne na działalność RWE. Do walki używano satyry i propagandy, wobec słuchaczy stosowano represje.

Podczas zajęć uczestnicy:

 • poznają tajniki pracy w redakcji sekcji polskiej Radia Wolna Europa
 • dowiedzą się, jakie były komunistyczne metody walki z RWE
 • zapoznają się ze specyfiką języka propagandy
 • poznają postać wieloletniego dyrektora Radia Wolna Europa – Jana Nowaka- Jeziorańskiego.

 

Lekcje w sali kinowej:

 • Władysław Bartoszewski – portret filmowy (dla klas IV–VI oraz liceum i gimnazjum)
 • Jan Nowak-Jeziorański – portret filmowy (dla klas IV–VI oraz liceum i gimnazjum)
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji