Człowiek – dzieło – miejsce. Historie ciekawe – wykłady 2017

Marzec 2017

Dział Edukacji i Prezentacji Zbiorów od października 2016 do czerwca 2017 organizuje nowy cykl wykładów pt. „Człowiek – dzieło – miejsce. Historie ciekawe”. Pracownicy Ossolineum przybliżać będą mniej znane, intrygujące fakty o osobach i kolekcjach związanych z 200-letnią działalnością Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

 

20 października 2016 r.
godz. 17.00, Aula
dr Agnieszka Knychalska-Jaskulska
„Lwowskie wspomnienia Romana Aftanazego”

Roman Aftanazy (1914-2004) – historyk i bibliotekarz związany był zawodowo z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Lwowem i Wrocławiu. W pamięci wielu zapisał się przede wszystkim jako autor „Dziejów rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej”, monumentalnej monografii, której poświęcił większą część życia. Podczas wykładu wykładzie ukazany będzie przez pryzmat wspomnień własnych, przyjaciół oraz z kart obfitej korespondencji.

 

17 listopada 2016 r.
godz.17.00, sala konferencyjna ZNiO
Hanna Kuś-Joachmiak
„Dzień jak co dzień. Powojenna rzeczywistość w twórczości grupy Dziewięciu Grafików (1947-1960)”

„Zbiór ziemniaków”, „W żłobku fabrycznym”, „Chcemy pokoju” – to tytuły prac autorstwa Grupy Dziewięciu Grafików, która zawiązała się w 1947 roku w Krakowie i była jednym z pierwszych powstałych po wojnie ugrupowań skupiających artystów. W przypadku Grupy Dziewięciu Grafików chęć wprowadzenia sztuki „pod strzechy”, tak bliska idei socrealizmu, nie wiązała się  jedynie z umasowieniem sztuki kosztem jej jakości. Wręcz przeciwnie, ich prace wyróżniała doskonałość warsztatowa. W Gabinecie Grafiki Muzeum Książąt Lubomirskich znajduje się ponad 600 prac Grupy Dziewięciu Grafików.


8 grudnia 2016
Piotr Galik
„Mapy Pana na Medyce. Kolekcja Gwalberta Pawlikowskiego w zbiorach ZNiO”

Pan na Medyce” – Gwalbert Pawlikowski: dziedzic zdobytej w kontrowersyjny sposób fortuny, polityk, który płynął pod prąd nastrojów społecznych i uczony, który przewiózł z Wiednia do Lwowa zalążek Ossolineum… Hojny darczyńca, surowy zwierzchnik i miłośnik kwiatów, podziwiany społecznik i znienawidzony lojalista… Ocalmy od zapomnienia dobrodzieja Zakładu Narodowego i poznajmy uratowany z wojennej pożogi okruch jego zbiorów, „oddanych Narodowi w cny użytek”!

26 stycznia 2017
Małgorzata Mikuła
„De Sanctis Angelis Libellus czyli Tomasza Makowskiego o świętych aniołach opowieść”

Książeczka nie jest bynajmniej adresowana do czytelnika naiwnego i próżno w niej szukać ślicznych, pucołowatych, uskrzydlonych dzieciątek czy smutnookich androgynicznychandrogenicznych istot w zwiewnych szatach. To dewocyjne dziełko przedstawia istoty w hierarchii bytów zajmujące miejsce między Bogiem a ludźmi, posłańców Bożych. Książeczka została wyrytowana w Nieświeżu w roku 1609 i dziś znana jest jedynie z luksusowej, odbitej na jedwabnym atłasie wersji, będącej własnością Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Autorem dziełka jest Tomasz Makowski , którego prace aczkolwiek nie wolne od błędów tak rysunkowych, jak technicznych, cechuje wielka staranność.  Dziś są prawdziwym unikatem.

23 lutego 2017
Joanna Grześkowiak-Stepowicz
„Umiłowanie książki wyniosłem z domu rodzinnego” – opowieść o typografie Janie Kuglinie

Jan Kuglin (1892-1972), zwany także Janem z Bogumina był znawcą książek, bibliofilem, autorem wielu prac z dziedziny historii książki, drukarstwa polskiego i obcego oraz introligatorstwa. Przede wszystkim był jednak znakomitym drukarzem. Spod jego prasy wychodziły książki niezwykłej urody, dopracowane do najmniejszego szczegółu, a jednocześnie proste w formie. Wydawał utwory Emila Zegadłowicza, Aleksandra Janty Połczyńskiego, Gustawa Morcinka i wielu innych pisarzy i poetów. W zbiorach Ossolineum znajdują się liczne druki kuglinowskie, w tym także książki wydane w słynnych seriach  „Biblioteka Studwudziestu” oraz „Biblioteka Jana z Bogumina Kuglina”. Postać tego znakomitego drukarza warto przypomnieć również dlatego, że przed szereg lat związany był z Wrocławiem.

 

23 marca 2017
Hanna Kulesza
„Ossolineum i literaci. Jak powiększano zbiór rękopisów pisarzy współczesnych po II wojnie światowej”

W trakcie wykładu scharakteryzowane zostaną sposoby pozyskania przez Ossolineum we Wrocławiu archiwów pisarzy i poetów polskich. Mowa będzie o zbiorze rękopisów należących m.in. do Stefana Kisielewskiego, Romana Brandstaettera, Marka Hłaski, Rafała Wojaczka, Stanisława Vincenza, Ewy Szumańskiej czy Tadeusza Różewicza.

 

6 kwietnia 2017
Wiktoria Malicka
Współczesna działalność Ossolineum we Lwowie

Podczas wykładu zostanie przedstawiona działalność Pełnomocnika Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie – stanowiska powołanego w grudniu 2006 r., w celu ułatwienia kontaktów Ossolineum ze wszystkimi lwowskimi instytucjami, do których po wojnie trafiły zbiory biblioteczne i muzealne Zakładu.

25 maja 2017
dr Małgorzata Skotnicka-Palka
„My jesteśmy krasnoludki”, czyli Pomarańczowa Alternatywa

W Dziale Dokumentów Życia Społecznego przechowywane są materiały odnoszące się do działalności Pomarańczowej Alternatywy. Historia tego ruchu wrocławskich krasnali sięga lat 80-tych XX w. Po wprowadzeniu w Polsce 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego, obywatele na znak protestu zaczęli malować na murach hasła wolnościowe typu „Solidarność” czy „Precz z Komuną”, albo znak Solidarności Walczącej. Ówczesny reżim wojskowy zamalowywał te napisy. W związku z tym mury budynków w wielu miastach zostały pokryte tysiącami plam. Na tych plamach zaczęły pojawiać się rysunki krasnoludków, które były dziełem ludzi związanych z ruchem Pomarańczowej Alternatywy.

22 czerwca 2017
dr Barbara Otfinowska
„Przyszli żeby zobaczyć poetę…” Postscriptum do wystawy Różewicz w zbiorach Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia i Działu Dokumentów Życia Społecznego ZNiO

Wykład będzie miał na celu zaprezentowanie materiałów składających się na wystawę plenerową w Ogrodzie Barokowym od 29 kwietnia 2016, ale też omówienie ich z nawiązaniem do twórczości i biografii Poety. Poruszona zostanie również, krótko, specyfika pracy i samych zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji