Odkrywanie świata bliższego i dalszego. Relacje i pamiętniki podróżnicze

Agnieszka Knychalska-Jaskulska – Dział Rękopisów

Podróż to fascynujące zajęcie, które daje możliwość poznania innych miejsc, ludzi, sposobów życia, krajobrazów i klimatu. Podróżowano zawsze i w różnych celach: były więc podróże dyplomatyczne, edukacyjne, handlowe czy też podyktowane zwykłą „ciekawością świata”. Odbywano peregrynacje do miejsc kultu i słynących cudami. Podróżą była też wyprawa na jarmark, sejmik, wyjazdy do krewnych i sąsiadów, rozrzuconych po kraju majątków. Te dawne podróże pozostawiły po sobie ślad – pamiętniki i relacje podróżnicze pisane zarówno dla utrwalenia przeżyć i wrażeń, ale również dla informacji o warunkach podróży i miejscach godnych polecenia krewnym i znajomym.


Diariusz ze zbiorów ZNiO

Diariusz ze zbiorów ZNiO

Rękopis ze zbiorów ZNiO

Rękopis ze zbiorów ZNiO

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji