Renesansowe przewodniki dla pielgrzymów.

Agnieszka Franczyk-Cegła – Dział Starych Druków

Chrześcijański ruch pielgrzymkowy pojawił się w Europie około II w. n.e. Przez wieki podróżowano do Rzymu, Jerozolimy czy Santiago de Compostela, by oczyścić się z grzechów i uzyskać odkupienie. Dość szybko zaczęły powstawać „kieszonkowe” przewodniki dla pielgrzymów, które zawierały listę miejsc i rzeczy wartych zobaczenia. Początkowo były to dziełka spisywane ręcznie, często rozprowadzane wśród pątników w ośrodkach kultu. Jak wpłynął na przewodniki wynalazek druku? Dlaczego obecnie są one rzadkością w bibliotekach europejskich? Celem tej prezentacji jest zarysowanie historii pątnictwa w Europie oraz przedstawienie i omówienie cech przewodników renesansowych na podstawie kilku przewodników pielgrzymkowych ze zbiorów ossolińskich.


Stary druk ze zbiorów ZNiO

Stary druk ze zbiorów ZNiO

Stary druk ze zbiorów ZNiO

Stary druk ze zbiorów ZNiO

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji