Szukając przeszłości. Ile można wyczytać z odbitki graficznej?

Ilustracja do "Pana Tadeusza"

Ilustracja do „Pana Tadeusza”

Małgorzata Mikuła – Gabinet Grafiki

Ile można wyczytać z odbitki graficznej? Zgodnie z tegorocznym tematem – wspólne odkrywanie świata – prelegentka proponuje próbę wielostronnego oglądu ryciny z punktu widzenia historyka, historyka literatury, historyka sztuki, etnografa… Za przykład to takiej analizy posłuży drzeworyt Andrzeja Zajkowskiego według wzoru Michała Elwiro Andriollego „Umizgi ułana z dziewczyną” – ilustracja do „Pana Tadeusza”.


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji