Moje spotkania z Ossolineum – wykłady w 2017

Styczeń 2017

W roku 2017 Zakład Narodowy im. Ossolińskich świętował 200-lecie istnienia. Z tego względu już od października 2016 odbywały się cykliczne spotkania ze znanymi ludźmi wrocławskiej nauki i kultury, którzy dzielili się opowieściami na temat swoich kontaktów z biblioteką, zbiorami i wydawnictwami Ossolineum.

6 października 2016
prof. Bogusław Bednarek
– legenda wrocławskiej polonistyki, niezwykły erudyta podążający przez „Labirynty kultury” podzielił się opowieściami na temat swoich wieloletnich spotkań z Ossolineum.
Zdjęcia ze spotkania
Film zapowiadający spotkanie:

 


24 listopada 2016
Maria Woś
– nestorka wrocławskiego dziennikarstwa radiowego

„W Ossolineum trzy rzędy stołów,
Przy każdym stole fotele dwa,
W sumie sześćdziesiąt kilka aniołów,
A tylko jedną człek wybrać ma.
Ta albo nie ta, ta albo nie ta,
Doprawdy nie wiem, jak-em Kaleta”.

Ten niewinny wierszyk , napisany w czasach studenckich do melodii ballady „O pewnej Wiśniewskiej”– jak wieść niesie – przez Andrzeja Cieńskiego, późniejszego profesora z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, ilustruje pewien wycinek dwóchsetletniej historii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, a ściślej: pierwszej dekady wrocławskich już dziejów Biblioteki Ossolineum, kiedy to pierwszy stół w Czytelni Głównej poklasztornego budynku przy ul. Szewskiej 37 zajmował dr Roman Kaleta. To jemu znoszono na ten stół co dzień nowe – stare foliały z epoki stanisławowskiej, w których z upodobaniem i pasją wyszukiwał najpikantniejsze „anegdoty i sensacje wieku Oświecenia”, co mu po latach zaowocowało kilkoma grubymi, tak właśnie i podobnie zatytułowanymi tomami. Śledziły to z niejakim zaintrygowaniem ówczesne studentki polonistyki, spośród których jedna, do dziś czynna dziennikarka Polskiego Radia Wrocław, Maria Woś de domo Cząstka, mówić będzie o swoich – dotąd kontynuowanych – „Spotkaniach z Ossolineum”.


1 grudnia 2016
prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz
– bibliolog, wybitna znawczyni historii książek i bibliotek. W przeszłości związana m.in. z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2016 roku zasiada w Radzie Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

12 stycznia 2017
Marek Krajewski
– najbardziej znany wrocławski autor kryminałów, z wykształcenia filolog klasyczny, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W przeszłości związany z Instytutem Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego jako student, bibliotekarz i wykładowca. Pracował także w Ossolineum – najpierw jako bibliotekarz, a następnie magazynier w Wydawnictwie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Od 1997 roku – zawodowy pisarz. Jego książki przetłumaczono na 20 języków. Otrzymał m.in. Paszport Polityki i nagrodę Prezydenta Wrocławia, zaś miasto Lwów przyznało mu Złoty Herb za „promowanie Lwowa na arenie międzynarodowej”.

 

 

9 lutego 2017
Elżbieta Sitek
– dziennikarka TV Wrocław, reżyserka filmów dokumentalnych. Absolwentka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę w telewizji rozpoczęła jeszcze jako studentka. Była najmłodszą spikerką w Polsce. Autorka filmów dokumentalnych poświęconych kulturze na Dolnym Śląsku, w tym Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich. Członkini Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum.

9 marca 2017
Waldemar Krzystek
– reżyser, związany z Dolnym Śląskiem, zwłaszcza Legnicą. Absolwent Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Reżyserii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2013 roku otrzymał tytuł „obywatela honorowego Dolnego Śląska CIVI HONORARIO”. Wyreżyserował m.in. „Ostatni prom”, „Małą Moskwę”, „80 milionów”, „Annę German” i „Fotografa”. Część scen jego filmu pt. „Polska śmierć” (1994) kręcona była w Ossolineum, a w główną rolę (czyli zatrudnionego w bibliotece doktoranta „Osso”) wcielił się Cezary Pazura.

 

21 kwietnia 2017
Bogdan Zdrojewski
– były prezydent Wrocławia, jeden z najbardziej znanych wrocławskich polityków, pasjonat fotografii. Absolwent kulturoznawstwa i filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego dziadkowie ze strony matki byli związani z kresami wschodnimi, w tym ze Lwowem. Pierwszy po przełomie 1989 roku Prezydent Wrocławia (do 2001 r.). Senator RP IV kadencji, poseł IV, V i VI kadencji, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie europoseł. W 2015 roku otrzymał tytuł Doctora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (2015). Członek pierwszej Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1995-2001). Świadek (i uczestnik) przekształcenia Ossolineum z Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w fundację.

11 maja 2017 – WYKŁAD ODWOŁANY
prof. dr hab. Teresa Kulak
– historyk, profesor nauk humanistycznych, związana z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku, dziejach Śląska ostatnich trzystu lat oraz historii Wrocławia. Autorka m.in. książki Wrocław. Przewodnik historyczny, wydanej w poczytnej serii A to Polska właśnie. Częsty gość czytelni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

8 czerwca 2017
prof. dr hab. Jan Miodek
– „zakochany w Tarnowskich Górach, mowie ojczystej, śpiewie i piłce nożnej”. Wybitny językoznawca, profesor i długoletni dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, jeden z najbardziej znanych popularyzatorów języka polskiego. Zajął czwarte miejsce w rankingu na najwybitniejsze postacie telewizji XX wieku  zorganizowanym w 2000 r. przez tygodnik Polityka. Honorowy obywatel Wrocławia (2014). Od 2016 roku posiadacz własnego krasnala.

 

5 października 2017
Anioły, lebioda i lwowskie spryciule
Anna Fastnacht-Stupnicka

Wykład będzie dotyczył wrocławskiego Ossolineum widzianego oczami dziecka latach 50. i 60. XX w. Tematem będzie również powojenny Lwów.
Anna Fastancht-Stupnicka jest z urodzenia wrocławianką, absolwentką polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, dziennikarką i redaktorką, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum; jest córką dr. Adama Fastnachta, który przez wiele lat był kierownikiem ossolińskiego Działu Rękopisów.

 

23 listopada 2017
We Wrocławiu i we Lwowie, czyli matematyk w Ossolineum
prof. Roman Duda

W trakcie wykładu mowa będzie o powojennym Ossolineum i Lwowie, a ponadto zaprezentowani zostaną przedstawiciele lwowskiej szkoły matematycznej.
Prof. Roman Duda urodzony w Brodach (w dawnym województwie tarnopolskim) matematyk, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego i senator I kadencji. Pracę dydaktyczną i naukową łączył z zaangażowaniem w strukturach NSZZ Solidarność. Był przewodniczącym Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Autor licznych publikacji z zakresu m.in. topologii i historii matematyki.

 

7 grudnia 2017
Moje Ossolineum
dr Adolf Juzwenko – dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Urodzony w Lisowcach (w dawnym województwie tarnopolskim) historyk polskiego ruchu niepodległościowego, znawca historii Rosji i stosunków polsko-rosyjskich XIX-XX w. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat 70. XX w. działacz opozycji demokratycznej, w tym NSZZ Solidarność. Honorowy Obywatel Wrocławia (2016). Od 1990 r. dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Wykład obejmował będzie wspomnienia z czasów PRL-u, kiedy to Ossolineum podlegało Polskiej Akademii Nauk. Jednak głównym tematem wystąpienia będzie omówienie przeobrażeń Zakładu Narodowego im. Ossolińskich po 1995 r. oraz przywrócenie jego przedwojennej struktury.

 


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji