Europa – serce Starego Świata w zbiorach kartograficznych ZNiO

Europa – serce Starego Świata w zbiorach kartograficznych ZNiO (wykład i pokaz)
Piotr Galik – Gabinet Kartografii

24 września godz. 12.30-13.30
25 września godz. 11.00-12.00


Europa przez wiele wieków dominowała nad resztą znanego świata. Dysproporcje gospodarcze, polityczne i militarne pomiędzy stopniem zaawansowania naszego kontynentu a sytuacją w innych regionami Ziemi były ogromne. Dlatego też w okresie pomiędzy wiekami XV a XIX, gdy ukształtowała się i rozwinęła nowożytna, naukowa kartografia, to właśnie Europa pozostawała najważniejszym, a nieraz jedynym, punktem odniesienia dla badaczy i twórców map. Taki punkt widzenia wynikał po części z poczucia wyższości względem podbijanych, a nieraz uznawanych za prymitywne „ludów kolonialnych”, ale w znacznej mierze także z nieznajomości dokonań innych kręgów cywilizacyjnych. Tymczasem świat poznawany i opisywany przez starożytnych Babilończyków czy Chińczyków pomijał Europę całkowicie lub marginalizował ją. Takie mapy jednak pozostawały po prostu poza stanem wiedzy ówczesnej nauki europejskiej.  Dla mieszkańców „Starego
Kontynentu” to jednak najbliższe, a co za tym idzie najlepiej poznane lądy oraz akweny były głównym tematem prac kartograficznych. Wiele z nich, szczególnie tych pochodzących z okresu Baroku, obfitowało w treści pozakartograficzne, takie jak wizerunki mieszkańców rożnych krain, przedstawienia alegoryczne, herby państw czy widoki najważniejszych miast.  W zbiorach Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich znajduje się wiele przykładów takiego właśnie – europocentrycznego – nurtu światowej kartografii. Niektóre z nich zostaną zaprezentowane podczas tegorocznych spotkań w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Serdecznie zapraszam!

Piotr Galik,
Gabinet Kartografii ZNiO


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji