Piękna czy wierna? Dylematy dawnej kartografii

Piękna  czy wierna? Dylematy dawnej kartografii
Piotr Galik – Gabinet Kartografii (wykład, pokaz)
22 września godz. 11.00-12.00;
24 września godz. 11.00-12.00

Twórcy dawnych map starali się, by przygotowywane przez nich wizerunki świata były zarazem atrakcyjne dla odbiorcy (nabywcy!), jak i w możliwie największym stopniu odpowiadały wiedzy geograficznej o prezentowanym obszarze. Z rzadka jednak udawało się te oczekiwania pogodzić. Zazwyczaj efektowne graficznie mapy i plany bywały niezbyt dokładne, a za to te, które bardzo precyzyjnie prezentowały wybrany teren, okazywały się monotonne i „nudne” dla przywykłego do ozdobnej formy widza.

W zbiorach ZNiO nie brak przykładów map zarówno pięknych, jak i wiernych. Podczas prelekcji zostaną zaprezentowane wybrane przykłady różnorodnej stylistyki i ornamentyki w kartografii, charakterystyczne dla epoki średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej.

„Piękna i wierna” – plam Warszawy, XVIII w.

„Piękna i wierna” – plan Warszawy, XVIII w.

„Piękna, ale niewierna” – mapa Śląska Martina Helwiga, XVI w.

„Piękna, ale niewierna” – mapa Śląska Martina Helwiga, XVI w.

„Wierna, ale niepiękna” – mapa Królestwa Galicji i Lodomerii, XIX w.

„Wierna, ale niepiękna” – mapa Królestwa Galicji i Lodomerii, XIX w.

„…i Romantyczna” – plan Południowej Kalifornii, XX w.

„…i romantyczna” – plan Południowej Kalifornii, XX w.

„Rozważna…” – plan Londynu na damskiej rękawiczce, XIX w.

„Rozważna…” – plan Londynu na damskiej rękawiczce, XIX w.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji