A niechaj narodowie…. Mikołaj Rej – jego dzieła, jego epoka

A niechaj narodowie…. Mikołaj Rej –  jego dzieła, jego epoka
Dorota Sidorowicz-Mulak – Dział Starych Druków

21 września godz. 11.00-12.00, Refektarza ZNiO, ul. Szewska 37

W czasie wykładu omówione zostaną dzieła Mikołaja Reja przechowywane w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Twórczość renesansowego pisarza ukazana zostanie na tle epoki, na którą silny wpływ intelektualny i duchowy wywarła reformacja. Mikołaj Rej przedstawiony zostanie jako piszący w języku polskim twórca, wpływowy i doceniony w czasach Odrodzenia. Na zabytki z kolekcji Ossolineum spojrzymy także od strony typograficznej, gdyż XVI w. był stuleciem szybkiego rozwoju drukarstwa w Rzeczypospolitej.


Podobieństwo żywota człowieka krześciańskiego

Podobieństwo żywota człowieka krześciańskiego

Mikołaj Rej, Podobieństwo żywota człowieka krześciańskiego. W Krakowie, Łazarz Andrysowicz wybijał, [1556]. Nietypowa pieśń religijna Mikołaja Reja . Utwór polifoniczny na trzy głosy: cantus, tenor i bas.


Świętych słów a spraw Pańskich...

Świętych słów a spraw Pańskich…

Mikołaj Rej, Świętych słów a spraw Pańskich, które tu sprawował Pan a Zbawiciel nasz na tym świecie jako prawy Bóg będąc w człowieczeństwie swoim Kronika albo Postylla, polskim językiem, prostym wykładem, też dla prostaków krótko uczyniona i na wielu miejscach nad pierwsze wydanie poprawiona. Kraków, Maciej Wirzbięta, 1571. Najobszerniejszy polsko-ewangelicki tekst prozatorski, Postylla czyli zbiór komentarzy do Ewangelii, perykopy (Fragmenty Ewangelii) w przekładzie Mikołaja Reja.


Zwierzyniec

Zwierzyniec

Mikołaj Rej, Zwierzyniec, w którym rozmaitych stanów, ludzi, zwierząt i ptaków kształty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane, Kraków, Maciej Wirzbięta, 1562. Karta z emblematami.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji