Otwarte wykłady popularyzatorskie

Ossolineum

Ossolineum

W sezonie 2017/2018 proponujemy Państwa na nowy cykl wykładów zatytułowany „Z ossolińskiej kolekcji. Bliżej sztuki” oraz, do końca 2017 roku, kontynuacje cyklu jubileuszowego: „Moje spotkania z Ossolineum”. Obydwa cykle będą okazją do spotkania z historią Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz bogactwem ossolińskich zbiorów.


Wszystkie spotkania odbywać się będą w gmachu głównym Ossolineum
(ul. Szewska 37)
Wstęp wolny!

 

ROK 2018

 

11 stycznia 2018 (czwartek), godz. 17.00

CYKL: Z OSSOLIŃSKIEJ KOLEKCJI.BLIŻEJ SZTUKI

Imitacje, mistyfikacje, uczeni. O podrabianiu i naśladowaniu monet antycznych dawniej i dziś na przykładzie zbiorów Ossolineum

dr Adam Degler

Wykład będzie dotyczył pobudzającej wyobraźnię tematyki fałszerstw w świecie pieniądza. Od czasów starożytnych emitenci monet – królowie, cesarze, urzędnicy – byli gwarantem ich wartości. Od tej reguły zdarzały się wyjątki, gdy pragnęli oni osiągnąć zysk i dopuszczali się manipulacji lub oszustwa. Do fałszowania i imitowania monet starożytnych powrócono kilkaset lat później, tym razem w związku z rozwojem rynku kolekcjonerskiego. Uczestnicy spotkania poznają numizmaty, wybrane ze zbiorów Ossolineum, ilustrujące wszystkie te zjawiska.

 

8 lutego 2018 (czwartek), godz. 17.00 

CYKL: Z OSSOLIŃSKIEJ KOLEKCJI.BLIŻEJ SZTUKI

Stanisław Wyspiański jako ilustrator i artysta książki

Aldona Mikucka

Bohaterem wykładu będzie Stanisław Wyspiański, znakomity polski malarz, poeta, dramaturg, a także grafik i ilustrator. W polu jego zainteresowań artystycznych znalazły się również książki, które traktowały jak dzieła sztuki. Widział je jako całość, dążąc do harmonijnego układu ich elementów. Przygotowywał również ilustracje i oryginalne winiety. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane książki ze zbiorów Ossolineum, które wydał Stanisław Wyspiański.

 

ROK 2017

 

5 października 2017 (czwartek), godz. 17.00

CYKL: MOJE SPOTKANIA Z OSSOLINEUM

Anioły, lebioda i lwowskie spryciule
Anna Fastnacht-Stupnicka

Wykład będzie dotyczył wrocławskiego Ossolineum widzianego oczami dziecka latach 50. i 60. XX w. Tematem będzie również powojenny Lwów.
Anna Fastancht-Stupnicka jest z urodzenia wrocławianką, absolwentką polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, dziennikarką i redaktorką, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum; jest córką dr. Adama Fastnachta, który przez wiele lat był kierownikiem ossolińskiego Działu Rękopisów.

 

12 października 217 (czwartek), godz. 17.00

CYKL: Z OSSOLIŃSKIEJ KOLEKCJI.BLIŻEJ SZTUKI

„Dürery XX. Lubomirskich”. Historia utraconych rysunków Albrechta Dürera z ossolińskich zbiorów i ich artystyczna „rekonstrukcja”
Hanna Kuś-Joachimiak (Dział Sztuki)

W przedwojennych zbiorach Muzeum Lubomirskich we Lwowie znajdował się imponujący zbiór rysunków Albrechta Dürera, które pochodziły z kolekcji założyciela muzeum – księcia Henryka Lubomirskiego. Stanowiły one najcenniejszą część ossolińskich zbiorów, dlatego też  ich strata podczas II wojny światowej była dotkliwa. Losami rysunków zainteresował się wrocławski artysta Eugeniusz Get Stankiewicz. Zaprosił do współpracy Romana Kowalika i Barbarę Idzikowską, którzy podęli się zadania „przywrócenia” rysunków Ossolineum w postaci rycin i witrażu. W czasie wykładu przestawiony zostanie więc artystyczny dialog, jaki współcześni twórcy nawiązali z renesansowym mistrzem

 

9 listopada 2017 (czwartek), godz. 17.00

CYKL: Z OSSOLIŃSKIEJ KOLEKCJI.BLIŻEJ SZTUKI

Kto Was zaraził teatrem?” Kolekcja Jakuba i Lii Rotbaumów w zbiorach Ossolineum
Katarzyna Podolec (Dział Informacji Naukowej)

Wykład będzie próbą ukazania artystycznego życia rodziny Rotbaumów – twórców  związanych z Wrocławiem. Jakub Rotbaum był reżyserem teatralnym, aktorem, malarzem, scenarzystą, dyrektorem artystycznym Państwowych Teatrów Dramatycznych (tj. Teatru Polskiego). Jego młodsza siostra Lia pracowała jako choreograf, pedagog oraz stały reżyser Opery Wrocławskiej. Na mocy testamentu Lii Rotbaum z 1994 r. dokumentacja działalności  artystycznej Jakuba Rotbauma związana z kulturą polska oraz dorobek artystyczny Lii Rotbaum dotyczący reżyserii teatru operowego zostały zapisane Bibliotece Ossolineum.

 

23 listopada 2017 (czwartek), godz. 17.00

CYKL: MOJE SPOTKANIA Z OSSOLINEUM

We Wrocławiu i we Lwowie, czyli matematyk w Ossolineum
prof. Roman Duda

W trakcie wykładu mowa będzie o powojennym Ossolineum i Lwowie, a ponadto zaprezentowani zostaną przedstawiciele lwowskiej szkoły matematycznej.
Prof. Roman Duda urodzony w Brodach (w dawnym województwie tarnopolskim) matematyk, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego i senator I kadencji. Pracę dydaktyczną i naukową łączył z zaangażowaniem w strukturach NSZZ Solidarność. Był przewodniczącym Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Autor licznych publikacji z zakresu m.in. topologii i historii matematyki.

 

7 grudnia 2017 (czwartek), godz. 17.00

CYKL: MOJE SPOTKANIA Z OSSOLINEUM

Moje Ossolineum
dr Adolf Juzwenko – dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Urodzony w Lisowcach (w dawnym województwie tarnopolskim) historyk polskiego ruchu niepodległościowego, znawca historii Rosji i stosunków polsko-rosyjskich XIX-XX w. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat 70. XX w. działacz opozycji demokratycznej, w tym NSZZ Solidarność. Honorowy Obywatel Wrocławia (2016). Od 1990 r. dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Wykład obejmował będzie wspomnienia z czasów PRL-u, kiedy to Ossolineum podlegało Polskiej Akademii Nauk. Jednak głównym tematem wystąpienia będzie omówienie przeobrażeń Zakładu Narodowego im. Ossolińskich po 1995 r. oraz przywrócenie jego przedwojennej struktury.

 

14 grudnia 2017 (czwartek), godz. 17.00

CYKL: Z OSSOLIŃSKIEJ KOLEKCJI.BLIŻEJ SZTUKI

O Polakach powstania listopadowego
Małgorzata Mikuła (Dział Sztuki)

Wykład poświęcony będzie jednej z najpiękniejszych polskich publikacji emigracyjnych O Polakach powstania listopadowego – Les Polonais et les Polonaises de la Révolution du 29 novembre 1830. Ukazała się ona w językach francuskim, niemieckim oraz włoskim i wzbudziła żywe zainteresowanie współczesnych. Przyczyniła się do tego zarówno podjęta w książce tematyka, jak i elegancka forma edytorska. Dzieło zapisało się w polskiej historii, utrwalając w powszechnej świadomości graficzne wizerunki przedstawionych bohaterów.


Archiwum wykładów:

„Moje spotkania z Ossolineum”

„Człowiek – dzieło – miejsce. Historie ciekawe”

Wstęp wolny


Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (m.in. w celu dokumentacji i promocji działań edukacyjnych na stronach internetowych oraz w social mediach – na fanpage’ach ZNiO). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.
Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację. Brak informacji przekazanej w formie pisemnej do Działu Edukacji i Prezentacji Zbiorów przed rozpoczęciem zajęć jest równoznaczny ze zgodą na korzystanie przez ZNiO ze zdjęć, o których mowa powyżej.
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji