Ossolińskie spotkania z kulturą – wykłady nie tylko dla seniorów

ARCHIWUM

10 grudnia 2019 (wtorek), godz. 12.00
O krawcu, który został noblistą
Nikt nie zrobił takiej kariery w polskim świecie literatury, jak Władysław Reymont. Jego edukacja trwała bowiem zaledwie trzy lata. Mówiono o nim, że w życiu zdobył dwa dyplomy: pierwszy, potwierdzający zdobycie zawodu krawca, zdobyty po niespełna trzyletniej edukacji i drugi – laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Po śmierci pisarza jego archiwalia trafiły do Ossolineum, łącznie z autografem powieści Chłopi, która przyniosła mu laur noblowski.
Cykl: Wielcy literaci w rękopiśmiennych zbiorach Ossolineum
dr Grzegorz Polak | Dział Edukacji ZNiO

12 listopada 2019 (wtorek), godz. 12.00
Antenaci i złote monety – hrabiowska kolekcja obrazów i numizmatów
Świetna okazja do poznania artystycznej kolekcji Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Fundator Ossolineum, który gromadził przede wszystkim książki, posiadał w swych zbiorach też płótna i numizmaty. Obrazy, choć nie miał ich wiele, tworzyły galerię znamienitych przodków przydających chwały rodowi Ossolińskich. Numizmatyczny zbiór hrabiego zalicza się natomiast do ważniejszych polskich kolekcji tego rodzaju, powstałych w czasach jemu współczesnych.
Cykl: Perły w kolekcji hrabiego Ossolińskiego
Teresa Sokół | Dział Edukacji ZNiO

8 października 2019 (wtorek), godz. 12.00
Henryk Sienkiewicz – celebryta, mistrz pióra, noblista
Henryk Sienkiewicz i… w zasadzie wszystko jasne. Ale mało kto wie, że oprócz chwały, którą rodacy obdarzyli Sienkiewicza za jego powieści historyczne, a świat wyróżnił Nagrodą Nobla za Quo vadis, doświadczył on za życia niezwykłej popularności, porównywalnej z tą, która dzisiaj spotyka wielkie gwiazdy rocka… Ossolineum chlubi się posiadaniem największej w Polsce kolekcji rękopisów noblisty.
Cykl: Wielcy literaci w rękopiśmiennych zbiorach Ossolineum
dr Grzegorz Polak | Dział Edukacji ZNiO

10 września 2019 (wtorek), godz. 12.00
Skarbnica cymeliów – hrabiowska kolekcja starych druków i rękopisów
Biblioteka Józefa Maksymiliana Ossolińskiego uważana była za najbardziej wszechstronny i najpełniejszy zbiór piśmiennictwa drukowanego. W klasztornych książnicach i na strychach dworów szlacheckich wytrawnym okiem bibliofila hrabia „łowił” białe kruki. W jego prywatnych zbiorach znalazły się najstarsze książki – inkunabuły, jednak największą grupę tworzyło piśmiennictwo staropolskie: literatura religijna, polityczna oraz piękna, w tym komplet poezji Jana Kochanowskiego. Zbiór rękopisów to w większości materiały źródłowe do historii Polski.
Cykl: Perły w kolekcji hrabiego Ossolińskiego
Teresa Sokół | Dział Edukacji ZNiO

4 czerwca 2019
Nie bój się „Zemsty”
O Aleksandrze Fredrze już za jego życia mówiono, że stał się ojcem komedii polskiej. Spod jego pióra wyszły utwory znakomite, które znalazły trwałe miejsce w kanonie literatury polskiej. Mało kto wie, że większość rękopisów literackich przechowywana jest w Ossolineum. Ozdobą kolekcji jest autograf Zemsty. Z powstaniem tej sztuki wiąże się bardzo ciekawa historia.
dr Grzegorz Polak | Dział Edukacji ZNiO

14 maja 2019
Józef Maksymilian Ossoliński jako mecenas nauki i kolekcjoner
Pasja kolekcjonerska Józefa Ossolińskiego i jego umiłowanie historii uratowały od zguby wiele zabytków polskiego piśmiennictwa. Ponadto hrabia udostępnił publicznie swe zbiory, fundując we Lwowie Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Stanowiąca jego trzon Biblioteka była nie tylko warsztatem pracy dla dziejopisów, ale służyła też polskiej młodzieży studiującej na zniemczonym Uniwersytecie Lwowskim. Hrabia dokładał starań, by w trudnych czasach zaborów Lwów – stolica zaniedbanej kulturalnie i naukowo Galicji – stał się ośrodkiem nauki polskiej.
Wykład: Teresa Sokół | Dział Edukacji ZNiO

9 kwietnia 2019
Bajki, satyry i komedie Ignacego Krasickiego
W Ossolineum przechowywany jest zbiór rękopisów Ignacego Krasickiego. Są wśród nich bajki i satyry, takie jak Żona modna, Pijaństwo, Jaś czy Wilczki, które znamy ze szkoły. Kolekcja obejmuje także komedie, które za życia ich autora wystawiano w Warszawie i Lidzbarku Warmińskim. Całość uzupełnia Antymonachomachia – jeden z trzech poematów heroikomicznych „księcia poetów polskich”.
dr Grzegorz Polak | Dział Edukacji ZNiO

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji