Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia – wykłady w sezonie 2019/2020

ARCHIWUM

Plakat. Fot. Roland Okoń

W sezonie 2019/2020 zapraszamy do udziału w otwartych wykładach popularyzatorskich pod wspólnym tytułem Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia. Każdy wykład jest okazją do spotkania z historią Zakładu Narodowego i bogactwem ossolińskich zbiorów.

Wykłady odbywać się będą raz w miesiącu, w czwartek o godz. 17.00.

Od września 2020 roku wszystkie będą transmitowane on-line na profilu Ossolineum na Facebooku.

Zapraszamy do wspólnego odkrywania tajemnic ossolińskich kolekcji!

 

PROGRAM:

17 września 2020
Najstarsze wydania Jana Kochanowskiego w zbiorach Ossolineum
Ossolineum posiada największą i najcenniejszą w Polsce kolekcję edycji dzieł Jana Kochanowskiego z XVI−XVII wieku, wśród nich wiele unikatów, jak chociażby pierwsze drukowane dzieło poety: Zuzanna z hymnem Czego chcesz od nas Panie. Podczas wykładu prelegentka przedstawi ossolińskie kochanoviana, kładąc szczególny nacisk
na ich burzliwe losy, a także na nowe ustalenia i odkrycia.
dr Agnieszka Franczyk-Cegła | Dział Starych Druków

 

15 października 2020
Przykłady książki artystycznej w zbiorach Biblioteki Ossolineum
Co to jest książka artystyczna? Po pierwsze, to wydawnictwo o charakterze bibliofilskim, nisko nakładowe, charakteryzujące się kunsztowną formą typograficzną czy introligatorską. Po drugie, to dzieło inspirowane książką, które nie jest przedmiotem użytkowym, ale tworem niepowtarzalnym, dziełem sztuki. W Ossolineum znaleźć można książki należące do obydwu wspomnianych kategorii. Nie stanowią wyodrębnionej kolekcji, ale rozproszone są w różnych zbiorach.
Joanna Grześkowiak-Stepowicz | Dział Informacji Naukowej

 

12 listopada 2020
Ziemiaństwo kresowe w świetle materiałów źródłowych Romana Aftanazego
Roman Włodzimierz Aftanazy jest autorem monografii Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. W ossolińskim Dziale Rękopisów przechowywane jest jego archiwum, dzięki czemu można odtworzyć pracę nad tym wielotomowym dziełem. Olbrzymia ilość materiałów archiwalnych i szczegółowość w przedstawieniu losów
poszczególnych siedzib wzbudza niekłamany podziw dla tytanicznej pracy jednego człowieka, który tego dokonał.
Dr Agnieszka Knychalska-Jaskulska | Dział Rękopisów

 

10 grudnia 2020
Projekt, przerys czy grupa rysunków pomocniczych? Zagadki pracowni barokowego mistrza
W kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich znajduje się grupa rysunków podpisanych „Lisska”. Czy te prace faktycznie są autorstwa Johanna Christopha Lischki? Dlaczego to właśnie barokowy malarz ze Śląska pojawił się jako ich twórca w dziewiętnastowiecznym inwentarzu lwowskim? Wykład przybliży funkcjonowanie barokowej pracowni artystycznej, pozwoli też na wytropienie błędów, które popełniali sami rysownicy.
dr Emilia Kłoda | dział Sztuki, Muzeum Książąt Lubomirskich

 

Wykłady Ossolińskie popularyzujące badania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
– zadanie finansowane w ramach umowy 802/P/DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

ARCHIWUM

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji