Dzień Kobiet w Ossolineum

Tak było na naszym spotkaniu z okazji Dnia Kobiet


Świat Kobiety

Z okazji Dnia Kobiet pragniemy zaprezentować czasopisma kobiece z początku XIX wieku. Szczególną uwagę poświęcimy pierwszym kobietom-redaktorkom oraz wydawczyniom, które poświęciły się walce o równouprawnienie kobiet. Pokażemy także wydawnictwa książkowe z tego okresu: poradniki, wspomnienia, przykłady literatury stworzonej przez kobiety, a także będącej świadectwem działalności społecznej pań.

9 marca 2020
godz. 17.00

Refektarz Ossolineum
ul. Szewska 37 (parter)

Wstęp wolny

Rola kobiety na przestrzeni wieków zmieniała się. Do końca XVIII wieku kobiety były uznawane za istoty podrzędne w stosunku do mężczyzn. Bywało nawet, że opiekę nad dzieckiem sprawował ojciec, gdyż uważano, że matka – osoba słabsza i gorsza – może mieć na nie zły wpływ.

Postrzeganie roli kobiet w społeczeństwie, rodzinie, kulturze powoli zaczęło się zmieniać na przełomie wieków XVIII i XIX, co wynikało z przemian społeczno-obyczajowych, jakie przyniosła rewolucja technologiczna. U progu trzeciego dziesięciolecia XIX w. nastąpiło wzmożone zainteresowanie kwestią kobiecą, co znalazło odzwierciedlenie również w literaturze. Kopalnią wiedzy o ówczesnym wzorcu kobiety, pełnionych przez nią rolach, o jej powinnościach i o miejscu w społeczeństwie, rodzinie i towarzystwie są liczne dzienniki, pamiętniki, poradniki i zbiory listów. Na przełomie XVIII i XIX w. zaczęły się też pojawiać pierwsze czasopisma dla pań.

Zapraszamy

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.