DZP-2621-1/2020

Wykonanie druku i oprawy oraz dostawa książki „Katalog druków śląskich XV-XVIII w. ze zbiorów Ossolineum” dla Wydawnictwa Ossolineum. DZP-2621-1/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki word

Nowy poprawiony formularz ofertowy

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.